Per Berglund beskriver i del 2 av 3 hur 11 septemberattackerna gått till med sprängning av tvillingtornen med hjälp av kärnvapen.

World Trade Center hade sju byggnader. De första sex byggnaderna störtade samman vid tvillingtornens kollaps, medan byggnad sju som låg lite avsides störtade samman först flera timmar senare. Den var byggd vid en senare tidpunkt och uppfyllde de senaste kraven avseende brandsäkerhet.

Det brann lite i byggnad sju efter att tvillingtornen störtat samman vilket troligen, enligt Per, är brand som har uppstått som en följd av att byggnad sju har gemensamma avlopps- och dagvattensystem med tvillingtornen och att explosionerna i tvillingtornen hade fortplantats genom dessa system.

Branden i byggnad sju förklarar inte varför byggnaden kollapsade. Per menar att byggnaden utrymdes omedelbart efter explosionerna i tvillingtornen och att man då tog ett beslut om att riva byggnaden när man förstått följderna av explosionerna i tvillingtornen.

Hisschaktet för transporthissen i tvillingtornen ligger i direkt anslutning till det gemensamma avloppssystemet och en bomb placerad i hisschaktet skulle kunna ge de spridningseffekter man sett, enligt Per.

Per Berglund menar att det enda sättet att förklara effekterna på tvillingtornen och intilliggande byggnader är att en bomb med sprängkraft i storleksordning 3-400 ton trotyl. Det enda sätt att klara detta är med hjälp av en liten atombomb.

Det finns sedan flera decennier små atombomber som utan större problem skulle kunna placerats i hisschakten för den som har tillgång till byggnaderna.

Vi kommer in på begreppet ”Ground zero” som fram till den 11 september 2001 endast innebar platsen för en detonation av kärnvapen, men efter attacken blev det ett vedertaget begrepp för plazan vid tornen.

Enligt Pers hypotes genererade atombomben i hisschaktet ett plasma som hade en temperatur av flera tusen grader som steg upp genom byggnaden och fungerade som en fyrverkeripjäs som fyllde upp och pulveriserade hela byggnaden.

Nygjorda studier visar att kollapsen skedde i två steg där toppdelen, ovanför ingångshålet för flygplanet, kollapsar först. Per menar att förloppet förklaras av att den stigande plasmabollen sprids vid flygplanet, hettar upp och spränger den övre delen.

Temperaturen har varit så hög att all tunn metall förångats och att alla människor och inredning helt försvunnit, vilket inte kan förklaras av en brand i flygplanet. Det går inte heller att förklara förloppet med applicering av traditionella sprängämnen eftersom det skulle krävas hundratals ton dynamit för att pulverisera betongen. Det krävs något helt annat.

 

Läs Per Berglunds korrelationsanalys (Excel-format) samt sammanställning av epost inför Lördagsintervjun (PDF)

xlsKorrelationsanalys-USGS_Dust_Samples_World_Trade_Center.xls

pdfSammanställning_av_emails_från_Per_G_Berglund_inför_Lördagsintervju_61.pdf 

 

Se del 1 i serien

Se del 3 i serien

Stöd Swebbtv på olika sätt:

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

• Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt)
eller bankgiro 147-0558

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)