Ett samtal med docent Jan Tullberg som berättar från sjukhemmet om sin Corona och reflekterar över politiken

Jan Tullberg berättar att han har opererats på Nya Karolinska Sjukhuset och att han blev smittad med Corona. Idag är han på Stockholms sjukhem och räknar med att bli utskriven inom kort. Han kan inte peka på några speciella symptom av Coronan i och med att han hade andra besvär kopplat till operationen och har svårt att säga vad som kommer av Corona och vad som kommer från operationen.

Han är imponerad av sjukvården och de insatser som görs av personalen men är inte lika imponerad av folkhälsomyndigheten och regeringens hantering av krisen. Framförallt tycker han att man inte diskuterar de frågetecken som finns kring strategin att uppnå flockimmunitet. Vet vi att det uppstår immunitet? Vad händer om viruset muterar? Om naturen får ha sin gång blir det väldigt kostsamt avseende antal döda.

Mikael refererar till uppgifter från Lars Bern och Ralf Sundberg om att ca en promille av de som smittas avlider. Om vi uppnår flockimmunitet vid 60% av befolkningen blir det ändå 6.000 avlidna även om dödligheten är 1 promille. Jan säger att det också finns forskare som talar om mer än en promille.

Jan är kritisk till att myndigheterna inte stängde inflödet av personer från Italien och Iran från start. Hade man bevakat gränsen från början hade det kanske gått att stoppa spridningen. Mikael nämner uppgifter från Spanien att virusets smittsamhet är så stor att smittspridningen där kan vara lika stor där som i Sverige trots de hårda åtgärderna.

Vi diskuterar exemplen från Sydkorea och Nya Zeeland som har fått ner smittan och som isolerar sig. Frågan blir hur de ska kunna öppna sig mot omvärlden. Nya Zeeland vill ju ha turism och en lösning kan vara att man bara släpper in personer som kan visa immunitet. Detta passar in på Bill Gates planer kring pandemipass och globala personnummer. I en situation med smitta kan många acceptera att kontrollen från makthavare ökas.

Vi konstaterar att Hong-Kong-upproret och Gula Västarna har tystat i spåret av Corona. Alla frågor som inte gäller Corona har hamnat i skymundan. Alla regeringar med undantag för USA:s har blivit starkare och har fått en mer medgörlig opposition som inte vill kritisera.

Jan tror att mycket av invandringspolitiken kommer återuppstå när Coronafrågan har lagt sig. Kanske att asylinvandringen läggs om, de har ju ändå sagt att de har varit naiva. Då blir de nog tvungna att justera massinvandringen något. Klimathysterin kan däremot få medvind nu när de har varit så framgångsrika i pandemifrågan.

Jan tror att det blir svårare för (S) att bemöta (SD) varteftersom (SD) växer. Att (S) har blivit nationalister kommer inte hindra att brunsmetningen av motståndarna fortsätter. Det är ju en taktik som har fungerat. Globalisterna kommer fortsätta driva på massmigrationen, tror Jan. Han är fundersam vad den ökade belåningen till följd krisen kan leda till. Länder som har tagit för stora lån tvingas sänka värdet på sin valuta och tvingas sälja nationella tillgångar. Jan menar att de länder som nappar på lån från ECB eller IMF gräver sig djupare ner i den grop de fallit i.

Mikael refererar till en tittare bosatt i Spanien som berättade om 6.000 kr i böter för den som gick ut utan giltiga skäl och som bevakades av polis, militär, drönare, helikoptrar mm. Spanien får ingen turism i år och han menade att många vill ha tillbaka pesetas för att hantera det kaos som kommer uppstå. Jan tror att detta inte är en orimlig utveckling. Många Euro-länder har sin gamla valutan tillgänglig som plan B. Genom att placera sina tillgångar i tyska banker kan man vid ett haveri få sin Euro växlad till tyska mark i händelse av Euron kraschar.

Avslutningsvis kommenterar Jan Tullberg den ökade kaxigheten som många regeringar och dess stödjare visar nu. Media har ingen distans till media vilket gör att debatten exempelvis om regeringens coronastrategi uteblir med några få undantag. Samhället upplevs labilt och staten har fått en auktoritet som kan missbrukas.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)