I förra veckan gick ett stort antal erfarna läkare ut i en gemensam presskonferens där de förklarade att det finns billiga och effektiva behandlingsmetoder mot Covid 19 som motarbetas av läkemedelsbolagen.

Videon blev viral på Facebook och fick snabbt många miljoner visningar innan den censurerades och togs ner.

I detta program går Lars Bern igenom på vilket sätt medicinindustrin motarbetar billiga och fungerande behandlingsmetoder till förmån för massvaccinationer med en omsättning på tusentals miljarder kronor. 
Han förklarar också hur vi var och en kan reducera risken för smitta med Covid 19 genom att förbättra vårt immunförsvar och motarbeta det som kallas den Metabola Pandemin.

I slutet av programmet diskuterar Lars Bern med Mikael Willgert om de frågor som har tagits upp.

Lars Bern har tidigare berört den maktförskjutning som skett de senaste seklet från politisk till ekonomisk makt genom framväxten av multinationella företag som omsätter mer pengar än vad många stater gör.

Detta gör att den utvecklingen som vi ser i dag till stor del drivs av ekonomiska snarare än politiska skäl. Inte minst gäller det läkemedelsföretagen som av egenintressen påverkar bilden av Coronapandemin.

Lars Bern berättar om hur John D. Rockefeller under förra sekelskiftet började tillverka läkemedel av petroleumråvara som han patenterade samtidigt som han utarbetade metoder för att få bort de tidigare allmänt använda naturläkemedlen som inte gick att patentera och tjäna pengar på.

Ett annat drag som Rockefeller gjorde var att donera pengar till universitet där läkarutbildning genomfördes, men med villkoret att få tillsätta ”eget folk” i universitetens styrelser. Därigenom påverkade han utbildningarnas innehåll till att ta bort för honom oönskade ämnen som handlade om naturläkemedel och kostlära. På detta sätt skapade Rockefeller en mycket stark kontroll över läkemedelsförsäljningen. De multinationella läkemedelsföretag som växt fram till idag utgör det så kallade "medicinindustriella komplexet" säger Lars Bern.

För att utföra någon politisk kontroll av de privata medicinföretagen skapades i USA myndigheten food and drug administration som i Sverige motsvaras av Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Sammantaget blir det så att det läkemedelsindustriella komplexet har en fullständig kontroll över medicin och hälsa och den baseras på ekonomisk lönsamhet. Coronapandemin kan beskrivas som en perfekt storm för läkemedelsbolagen menar Bern.

Lars som har skrivit boken Den metabola pandemin, berättar att det sedan åttiotalet givits ut helt felaktiga kostråd som försämrar människors immunförsvar och därigenom hälsa. Den globala dödligheten härutav får Coronapandemin att se ut som en västanfläkt i jämförelse. Främst är det förespråkandet av fröoljor samt kolhydrater i stor mängd som skapar de moderna folksjukdomarna som fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, demenssjukdomar m.m.

Under den rådande Coronapandemin kan man utläsa att det som blir sjuka i Covid19 i oproportionerligt hög grad också redan lider av metabola sjukdomar. Bern anser att hade vi inte redan lidit av dessa metabola sjukdomar skulle inte Coronapandemin ens blivit en pandemi, utan Coronapandemin är egentligen bara en gren av den metabola pandemin. De som drabbas värst i Sverige är boende på ålderdomshem och är i allmänhet är övermedicinerade. Ofta tilldelas de en felaktig kost som gör dem metaboliskt sjuka. 
Det finns nu enligt Lars Bern mycket forskning på Covid19 som visar behovet av D-vitamin samt ett antal andra vitaminer och mineraler för att klara sig bättre. Läkemedelsföretagen har i stället utkommit med information om riskerna med överdosering av vitaminer, vilket är rent löjeväckande enligt Bern.

Ur det läkemedelsindustriell komplexets perspektiv är det helt ointressant att bota en patient. Då försvinner ju behovet av mediciner. Extremt lönsamt blir det däremot om man får sälja medicin till hela befolkningen, genom vaccin. Då allra helst mot ett virus som muterar relativt snabbt så att vaccinet måste tas på nytt efter ett eller ett par år, så som anses behövas mot Covid19.

Därför är det mycket viktigt att piska upp en rädsla för Coronapandemin innan ett vaccin tagits fram. Inte heller får mediciner som Hydroxiklorokin eller andra verksamma substanser uppmärksammas som skulle kunna äventyra den förestående vaccinförsäljningen.

Här är länken till den censurerade videon med läkarnas presskonferens https://www.bitchute.com/video/nAEyxYksUchj/

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)