https://youtu.be/sDxV7SZFRr0

Detta är del 3 med professor i etnologi K.O. Arnstberg - Varför superrika globalister och kommunister slår sig samman.

Sammanfattning:

Politikerna har allierat sig med det globala kapitalet för att behålla sin makt. Genom överstatliga organisationer som FN och EU eller mötesforum som Bilderberggruppen samarbetar de för att minska folkens möjligheter att påverka. Politikerna använder positivt klingande ideologier som ett verktyg för att kontrollera människors tankar. Därigenom kan de genomdriva sina projekt även fast de är verklighetsfrämmande. Men verkligheten vinner alltid. Frågan är bara hur stor skadan har hunnit bli

K.O Arnstberg, KOA, utgår från tre huvudspelare:

  • Folket: äger nationen
  • Politiker och opinionsbildare: Företräder folket
  • Kapitalet: har pengarna och fabrikerna.

Kapitalet vill bryta relationerna mellan folket och politikerna vilket skedde när politiken professionaliserades. Nu utgör politikerna  en egen elit. Det gör att folket inte har samma försvar och kontroll.

Kapitalet vill bekämpa nationens självstyre och gränssättning för att öka sin kontroll och möjlighet att öka sitt kapital. Ett sätt att göra detta är att genomföra massinvandring som upplöser sammanhållningen i samhället. Ett annat sätt är att driva på den nya typen av feminism söm säger att männen är diskvalificerade som ledare av nationen. 

Kapitalet bygger också upp överstatliga organisationer som FN, EU och NATO. De skapar också organisationer för möten med politiker såsom Bilderberggruppen, Trilaterala kommissionen och Romklubben.

När Kapitalet har makten bygger de ett auktoritärt samhälle för att kontrollera situationen. När politikerna får för stor makt utvecklar de ett totalitärt samhälle som försöker kontrollera vad folk tänker. För att göra detta utnyttjar de ideologier om att skapa en annan värld för att påverka vårt sätt att tänka. Folket får anpassa sig till den den verklighetsbild som de skapar även när bilden inte stämmer med verkligheten. Exempelvis tar de inte hänsyn till biologin hos oss människor.

Kapitalet och politikerna har idag i Sverige och Europa skapat ett band sinsemellan. Vi upptäcker efter hand att vi är lurade. Men om någon avslöjar detta sätter repressionen in. Men det som händer nu är förmodligen att verkligheten tränger sig på och att fler ser att deras beskrivning inte stämmer med verkligheten. Och verkligheten vinner alltid. Frågan är bara hur stor skada det har hunnit bli, om det går att reparera, om det går att bygga upp ett nytt välfärdssamhälle.

KOA berättar att vissa av hans läsare tycker att han skulle skriva mer positivt men det är svårt eftersom han ser mörkt på utvecklingen. Men han tror att det kommer vända i två val. I det kommande valet blir de politiska partierna varse att det här går inte längre. Verklighetens slår igenom. I nästa val blir de tvungna att själva vända om för att överhuvud taget vara kvar i politiken. Men inflödet av invandrare leder till en stor försörjningsbörda. pengarna räcker inte, och då flyttar de som har möjlighet att göra det medan bidragstagarna blir kvar eftersom du inte har något bättre alternativ.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)