Maria Wetterstrand tidigare språkrör från Miljöpartiet fick uppdraget att utreda om grönt flygbränsle - samtidigt som hon sitter i styrelsen och har ett aktieinnehav i ett företag som ska ta fram framtida grönt flygbränsle. Nu uttalar sig experter om att det kan vara jäv. Miljöpartiet har även blivit KU-anmälda.

Maria Wetterstrand har ett aktieinnehav i företaget Cortus Energy, vars mål gynnas av aktuell utredning som Maria leder. Efter att Maria lämnat resultatet från utredningen, att 30 procent av flygbränslet till 2030 bör vara förnybart, ökade företagets aktiekurs med 60 procent. Hon ska ha redovisat sitt aktieinnehav i samband med att utredningen var klar. 

https://www.nyteknik.se/miljo/utredde-bioflygbranse-nu-anklagas-maria-wetterstrand-for-jav-6950567

Hon uppger till media att hon inte har uppfattat att hennes dubbla positioner skulle vara något problem. Men experter uttalar sig och påtalar att detta kan vara en jävsituation, om det finns personlig vinning inblandat. Oavsett om det är en jävsituation eller inte så är det olämpligt att sitta på dubbla stolar på detta sättet, och den reflektionen borde hon ha gjort. 

Maria uppger vidare via media att trots hennes aktieinnehav, kommer hon inte att gynnas ekonomiskt av sin position i företaget eller av utfallet från aktuell utredning. Jag har inte tidigare hört talas om att investerare investerar i ett företag för att inte i förlängningen tjäna pengar? Med tanke på att aktiekursen för företaget stigit sedan hon redovisat utredningen, är det i allefall någon som tjänar på det, men enligt henne själv inte hon. 

Är Maria så ovärderlig som utredare till framtida flygbränsle, att det var just hon som måste göra utredningen? Självklart inte, och Maria borde ha förstått att detta skulle komma att ifrågasättas. Hon som varit yrkespolitiker i många år, borde ha vetskapen om sin skyldighet att fundera på om det är en jävsituation, och redovisat sitt aktieinnehav redan när hon blev tillfrågad att leda en statlig utredning. 

Nina Drakfors, samhällsdebattör

https://www.sydsvenskan.se/2019-03-06/aktiespararna-kraver-svar-om-wetterstrand?utm_source=fb&utm_term=8d57886c-8813-5b86-b12d-64fb6fcf8ac6&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)