I programmet förklarar Lisa Evander varför hon och hennes familj överväger att flytta till Spanien och varför hon tror att Sverige står inför stora problem. Hon tycker att politikerna måste ta sitt ansvar.

När Lisas son blev knivhuggen och rånad på sin jacka bestämde sig familjen för att köpa ett hus i Spanien. Beslutet berodde också på deras ökade pessimism om utvecklingen i Sverige när det gäller ekonomin och kriminaliteten i stort.

Polisen var väldigt medkännande i samband med rånet men de gjorde aldrig något verkligt försök att gripa brottslingarna, trots att det fanns bevakningskameror som kanske hade fångat händelsen.

Hon tycker att mycket är bättre i Spanien. Skatterna är lägre och man får mer för pengarna, menar hon. Internet gör också att det går att jobba därifrån trots att man har sin verksamhet i Sverige. Lisa säger att hon egentligen vill bo i Sverige men tror att hon kan bli tvungen att flytta ut på grund av den negativa utvecklingen.

Hon säger att 30.000 svenskar har köpt hus på Solkusten bara de senaste sex åren. Ca 20.000 svenskar väljer att skattskriva sig i Spanien varje år och hon tror att denna siffra kommer fortsätta öka eftersom kriminaliteten i Sverige hela tiden ökar. Dessutom finns en stor mängd svenskar som bor i Spanien på deltid.

Lisa tror att ekonomin i Sverige försämras ytterligare på grund av den stora invandringen till Sverige av folk som inte betalar skatt, samtidigt som det sker en utflyttningen av välbeställda svenskar.

Hon förklarar också att hon misstror regeringens ”feminism” och exemplifierar med Socialstyrelsens skrift ”Till dig som är gift med ett barn”. Skriften är ett hån mot kvinnan och visar att man inte menar allvar med sin feminism.

Sverige styrs av känslor, menar hon, och inte av intelligens. Dessutom sker en omfattande korruption som resulterar i att ansvariga inte ställs till svars när kostnader skenar och projekt blir försenade. Vi behöver en haverikommission med kloka och duktiga människor som går igenom problemen och löser situationen i Sverige.

Hon berättar att alla hennes bekanta överväger att flytta från Sverige. Mängden svenskar i Spanien är idag så stort att det bildats en diaspora med svenskar som kan tillhandahålla det man behöver.

Hennes tro är att Sverige kommer fortsätta nedåt medan Spanien är på uppåtgående och med en framtidstro. Trots att skattetrycket i Spanien är lägre menar hon att samhällsservicen är jämförbar i de flesta avseenden förutom när det gäller föräldraförsäkringen. Väntetiden för att komma till läkare är faktiskt kortare i Spanien.

Hon vill få politikerna att ta sitt ansvar. Utflyttningen kommer enligt hennes beräkningar leda till förlorade skatteintäkter på 50-70 miljarder, bara avseende löneskatter.

Vi avslutar med en kommentar av Lars Bern angående ”klimatflyktingarna” som flyttar till Spanien. Hans välbeställda vänner har alla köpt hus i Spanien. Han kommenterar ett program som sändes i SVT om utflyttare och menar att SVT som vanligt vilseleder och att det är detta som gör att ingen längre tror på de gamla medierna.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)