Coronafonden eller Next Generation EU eller Återhämtningsfonden - detta mygel har många namn. Risken är uppenbar att detta beslut smygs igenom under februari månad utan någon medial uppmärksamhet. Frågan är helt horribel, Sverige skall under rubricerad täckmantel vara med om att rädda Euron från undergång. Och detta genom att skuldsätta landet fram till minst 2058! Det är också ett sätt att acceptera en högre medlemsavgift för Sverige.

I korthet:

EU:s coronafond eller Next Generation EU, som återhämtningsfonden också kallas, ska bidra till EU:s återuppbyggnad efter coronapandemin. Coronafonden är tänkt att finansieras direkt från EU:s gemensamma budget och är uppbyggd både av lån och bidrag. För att EU ska kunna låna pengar till fonden och på så sätt få fram fler egna medel behöver alla länders nationella parlament lagstifta om det i respektive land.  

Det enda beslut som kommer att krävas av riksdagen är beslutet om EU:s egna medel. En proposition från regeringen förväntas lämnas i början av februari. Enligt regeringens propositionsförteckning på sidan 6, punkt 63 ska följande proposition från Finansdepartementet:

Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt  lämnas till riksdagen den 4 februari.

Beslut väntas därefter någon gång i feb/mars. För mer information om propositionen kontakta Regeringskansliet. Tel. 08-405 10 00.

Propositionen har ännu inte lämnats till riksdagen. När den lämnats kommer planen för riksdagens behandling av den publiceras på riksdagens webbplats:

Se hela propositionsförteckningen för våren 2021 på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/48e01c/contentassets/e9b20ecac0b940a8b866bf99a8fd2ad2/prop-forteckn-varen-2021-slutlig-tillgangl.anpassad.pdf

Läs mer om EU:s långtidsbudget och coronafond på EU-kommissionens webbplats: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_sv

eller här på ministerrådets webbplats:
https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2020/12/17/multiannual-financial-framework-for-2021-2027-adopted/

När det gäller Sveriges avgift till EU så finns beslutet i statens budget för 2021, under utgiftsområde 27: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/debatt-om-forslag/utgiftsomrade-27-avgiften-till-europeiska-unionen_H801FiU5

EU:s budget för 2021 hittar du på EUR-lex webbplats: https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-sv.htm

pdf20210204-Prop_2020-21-87_Godkännande_av_rådets_beslut_om_systemet_förpdf.pdf398.66 KB

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)