Vi har just lagt ut ytterligare ett telefonsamtal om Corona. Denna gång är handlar det om statens stödpaket i krisen. Nationalekonom Hans Jensevik varnar bland annat småföretag för att höja belåningen. 

I detta telefonsamtal förklarar nationalekonom Hans Jensevik varför man som småföretagare bör säga nej till olika former av lån för att klara sig längre i krisen. Ökad belåning kan leda till att företaget går i konkurs. Det enda vettiga sättet att agera är att så snabbt som möjligt skära ner alla rörliga kostnader även om det innebär att personal måste sägas upp.

Hans menar att politikerna försöker få företagarna att vara "goda" och i det längsta hjälpa till att minska arbetslösheten genom höjd belåning, i vissa fall med inteckningar på bostad och annat. Detta hjälper politikerna som inte behöver ta av inbetald arbetslöshetsförsäkring för att bättra statistiken. En annan konsekvens av att småföretag belånar sig och sedan går i konkurs är att de större företagen tar över vilket länge har varit Socialdemokraternas målsättning, eftersom dessa är lättare att kontrollera.

Vi diskuterar krisen som Hans liknar vid 90-talskrisen, vilket skulle innebära 600.000 arbetslösa. En skillnad är att nedgången nu har gått så mycket snabbare och att den är global. Han tror att fallet kommer fortsätta ytterligare.

Vi går över till att diskutera statens helt dominerande roll. Svenskarna har i allmänhet inget sparkapital. Hans menar att ekonomin blir allt sämre och att invandringen helt måste stoppas för att hålla nere kostnaderna men att politikerna kommer fortsätta med denna, eftersom det handlar om röstfiske.

Den svenska kronan blir allt svagare och Hans Jenseviks prognos är att vi kan komma att på privata initiativ istället börja använda euro eller dollar inom några år.

Vi konstaterar att trots våra höga skatteuttag saknas all beredskap för pandemier, eller andra kriser. Samhället klarar inte sitt åtagande när det gäller vården. De gamla som har isolerats på äldreboenden smittas utan att anhöriga kan hindra det.

Trots att vi saknar materiel anser Hans att vårt största problem är tillgången på kompetent personal. Mängden vårdpersonal har inte ökat trots att befolkningen har ökat kraftigt. Vi avslutar med att kommentera att Stefan Löfven trots alla misslyckanden får ett ökande förtroende enligt opinionsundersökningarna.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)