I ett pressmeddelande från Jordbruksverket framgår att försäljningen av svensk kött ökar för andra året i rad. Är detta goda nyheter?

Sverige är ett importberoende land

Det är sannerligen ett problem att självförsörjningsgraden av livsmedel sjunkit till 50 procent, det skapar en sårbarhet i vårt samhälle. Om vi inte skapar hållbara system för vårt behov av mat är vi inte uthålliga vid en livsmedelskris.

Långa transporter med livsmedel ökar sårbarheten. Därav är det glädjande att vi i affären väljer kött som producerats i Sverige. Det leder förhoppningsvis till att vi får fler bönder som producerar vår mat. 

Riksrevisionen anser att regeringen har för dålig beredskap att hantera en livsmedelskris, och brister i att säkra tillgången på viktiga samhällsfunktioner så som mat och medicin. 

Det finns flera orsaker till att vår egen livsmedelsproduktion minskar. Vi har tidigare haft ett stort beredskapslager som avvecklats och många gårdar har slutat med sin produktion.

Det positiva är att vi konsumenter kan verka i förebyggande syfte, om vi väljer mat som produceras i Sverige, ökar vi förhoppningsvis självförsörjningsgraden.

Behöver vi ta eget ansvar och förbereda oss och klara en livsmedelskris?

Den som förlitar sig på att staten/regeringen kommer att ta det yttersta ansvaret vid en livsmedelskris gör sig själv och sin familj en otjänst. 

Det är självklart att det är politikernas ansvarsområde att skapa stabila och hållbara system vid livsmedelsförsörjningen. Men när Riksrevisionen som granskar regeringen anmärker på att det saknas bra beredskap vid en livsmedelskris, och att det är av stor betydelse att vi förbereder oss, så kan vi inte förlita oss på att politikerna har kontroll.

Vi är sårbara utifrån att vi har behov av värme och mat, elen kan slås ut samt kan det bli svårt att få tag på livsmedel. Att förlägga det ansvaret på politikerna som skapat sårbara system i vårt samhälle är naivt.

Vi behöver öka vår livsmedelsproduktion i Sverige och på så sätt bli mindre sårbara vid en kris. 

Politikerna bör verka för att skapa förutsättningar till att produktion i svenskt jordbruk ökar. Vi behöver flera svenska bönder och vi konsumenter behöver köpa dess produkter.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sammanställt praktiska råd vid en krissituation, länk finns i slutet av detta inlägg. 

Det är glädjande att Sveriges konsumenter för andra året i rad väljer att i högre utsträckning köpa svenskt kött, då vi står stadigare vid en eventuell kris. 

Nina Drakfors, samhällsdebattör

https://www.lrf.se/politikochpaverkan/foretagarvillkor-och-konkurrenskraft/nationell-livsmedelsstrategi/sjalvforsorjning/

https://www.dinsakerhet.se/kris-och-krig/forbered-dig-for-kris/din-krisberedskap/

https://www.landlantbruk.se/politik/regeringen-far-hard-kritik-for-livsmedelsforsorjningen/

http://www.jordbruksverket.se/nyhetsrum.4.4e9a8c7a160cb216910c6a37.html#/pressreleases/svenskarna-fortsaetter-aeta-allt-mindre-importerat-koett-2843092

https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/riks/2019/03/kott-2018-jordbruksverket/

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)