I denna andra del av programmet med Jüri Lina får vi höra att Storbritanniens premiärminister Winston Churchill hade en hemlig pakt med Stalin som innebar att Röda armen och den engelska krigsmakten skulle attackera Sverige och Norge från varsitt håll i juli 1941.

Sovjet behövde efter kriget arbetskraft. Denna utgjordes till stor del av ett enormt antal krigsfångar som förslavades i arbetsläger. Men också genom lockkampanjer där arbetare i många länder förmåddes att flytta till arbetarnas paradis. Väl på plats var det försent att ångra sig. Livet blev för det mesta fasansfullt för de ditlockade familjerna berättar Jüri. De så kallade Kirunasvenskarna är svenska exempel på sådana. De som lyckades fly tillbaka till Sverige blev inte trodda utan istället hatade för bilden de förmedlade av sovjetsystemets verklighet.

Den 23e augusti 1939,sluter Tyskland och Sovjet strax före andra världskriget avtal genom den välkända Molotov-Ribbentrop-pakten. I pakten har ett stort antal länder i östra Europa beslutats att delas upp mellan Sovjet och Tyskland. Dessutom skulle hela Finland tillfalla Sovjet.

Då kriget startar blir det snart för Tyskland uppenbart att Stalin inte tänker hålla avtalet. Josef Stalin hade nämligen bildat en annan pakt, denna gång med Winston Churchill: Sovjet skulle få de med Tyskland överenskomna länderna plus halva Norge och halva Sverige. Detta avtal som inte rönt mycket uppmärksamhet kallas Churchill-Stalin-pakten. Den skrevs under november 1939. Det är först på senare tid den blivit känd berättar Lina.

Ett sovjetiskt plan som varit i London tvingades ner till tysk mark och alla dokument fotograferades. Tyskarna hittade då pakten underskriven av Churchill. Tyskarna skickade omedelbart en kopia till Mannerheim i Finland där den kom att hamnade i Mannerheims privata hemliga arkiv och glömdes bort. I boken Finland i stormens öga av Erkki Hautamäki återges detaljerna för detta.

Det som framkommer är alltså att Winston Churchill och Josef Stalin planerade att attackera Norge och Sverige. Det har också framkommit att man i Sovjet tog fram parlörer för att kunna kommunicera med lokalbefolkningen.

Även senare under kriget slöts avtal; år 1944 träffades Churchill och Stalin återigen för att förhandla om vilka delar av olika länder som skulle tillfalla Sovjet respektive England. Detta avtal kallas för Procentavtalet och finns bevarat till eftervärlden.

Då det var dags för Sovjet att inkorporera delar av Sverige i Sovjetunionen ville Stalin att det skulle gå så smidigt som möjligt och ville därför ha en lista på svenskar som skulle undanröjas antingen genom att avrättas eller skickas till arbetsläger i ett tidigt skede. Denna lista innehöll tusentals namn och författades av Sveriges Kommunistiska parti det som numera transformerats om till Vänsterpartiet.

När det gäller situationen i Ungern 1956 menar Jüri att det är belagt att det var USA som låg bakom att Sovjet en andra gång annekterade landet efter att de dragit sig tillbaka efter den första annekteringen. Sammantaget beskriver Jüri Lina fenomenet att de västliga makterna låtsas kritisera Sovjetunionen samtidigt som de gång på gång i hemlighet i stället underlättar för den som Januseffekten, efter den romerska guden Janus med två ansikten. Den verkliga anledningen till tsarväldets störtande och grundandet av Sovjetunionen var oviljan att möta den ekonomiska konkurrens som hotade med Rysslands uppåtgående ekonomi.

Den så kallade terrorbalansen som uppstod under det kalla kriget efter andra världskriget beskriver Jüri som delvis en bluff, helt i linje med hur västmakterna tidigare hanterat Sovjetunionen. Situationen var allvarlig och kunde ha lett till krig, men den var skapad med vilje. Man ville ha en fiende. Det var som att leka med tändstickor säger Jüri. Det nuvarande Ryssland hyser Jüri inget hopp för under nuvarande styre. Han hävdar att Putin började sin bana som kriminell och att han var nära att bli åtalad för detta. Att Putin ändå nått framgång hävdar han beror på att den amerikanske diplomaten Henry Kissinger föreslagit honom för dåvarande president Jeltsin som en utmärkt kandidat.

Efter att Jüri gett ut boken "Sovjet hotar Sverige" blev han åtalad i Sovjet i Juni 1985 för landsförräderi som skulle ha bestraffats med arkebusering om han gripits, enligt Jüri. Uppgifter i de sovjetiska arkiven visar också att agenter i Sverige planerat att döda honom i en trafikolycka.

Avslutningsvis berättar Jüri Lina om sitt möte med Olof Palme år 1985 tillsammans med den kända regissören Andrej Tarkovskij.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)