Fil. doktor Jacob Nordangård har gett ut den mycket intressanta boken "Rockefeller - En klimatsmart historia".

Det är en häpnadsväckande berättelse om hur familjen Rockefeller genom sin oljeverksamhet blev världens rikaste finansfamilj och hur Rockefeller har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN, EU och den nu rådande klimatskrämseln.

Vi har tidigare i våra program informerat om hur Rockefeller har understött bildandet av FN och att de använt FN som en plattform för att minska handelshinder och att öka de globala företagens och bankernas möjligheter att dominera. Strategin har varit att initiera överstatliga funktioner för globalt ledarskap som FN, EU, IMF, Världsbanken mm. Familjen har sedan sett till att ha ett starkt inflytande i dessa organisationer. En annan viktig del har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas. Exempelvis atombombshotet, överbefolkning, miljöhot och nu, den kanske mest framgångsrika skrämseln, klimathotet.

Jacob beskriver hur familjen Rockefeller har arbetat sedan många decennier med att få upp klimathotet på agendan i FN, bland företag och i nationella parlament. Han berättar att han, när han forskade på frågan om klimathotet, blev överraskad över att Rockefeller, vilket är det namn som starkast kunnat kopplas till oljeindustrin, dök upp på så många ställen när det gäller miljö- och klimatfrågan. Det var oväntat att intressen kopplade till oljeindustrin också finansierade miljörörelsen och organisationer som lyfte klimatfrågan.

Jacob Nordangård har kartlagt Rockefellers inflytande för bildandet av såväl FN och EU men också för bildandet av mängder med inflytelserika lobbyorganisationer såsom Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Romklubben, Council of Foreign Relations m.fl. Alla dessa lobbygrupper har haft en avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i världen efter andra världskriget.

I programmet diskuterar vi också stödet till Jordens Vänner och andra miljöorganisationer.

John D. Rockefeller, som byggde upp förmögenheten från början. var strängt religiös inom baptismen. Även senare har det funnits ett religiöst intresse och vi kommer in på familjens ambition att skapa en global religion kopplad till New Age. Familjen har också varit engagerad i att ta fram "Earth Charter" som är en modern globaliserad variant av bibelns budord och som utgör fundamentet för Agenda 2030.

Försöken att ena världsreligionerna har dock haft tveksamma framgångar utanför västvärlden. Jacob beskriver också ambitionen av att skapa ett slags globalt folkhem med en perfekt människa. Ett återkommande tema är kontroll och effektivitet där Internet of Things framöver kan bli en intressant komponent.

På slutet kommer vi också in på hur den cirkulära ekonomin med återvinning är något som också drivits på av familjen Rockefeller och som leder till kontrollbehov och övervakning, vilket gynnar de globala storföretagen.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)