I detta skypesamtal förklarar Lars Bern hur han ser på situationen i USA efter valet. Han ger också sin förklaring till varför han tror att det kan bli svårt för Donald Trump att vinna striden om valresultatet. Vi diskuterar också hur situationen kommer förändras i relationen med avtal och med andra länder.

Globaliseringen fortgår och makten förskjuts ifrån nationella parlament, till världens absolut mest förmögna personer och några hundra av de största företagen och bankerna. Detta har pågått under hela nittonhundratalet men har accentuerats nu den sista tiden. Inte minst undra Coronapandemin.

Det som var positivt när Trump blev vald, det var att han blev vald på ett politiskt program som skulle bryta mot globalismen och flytta över den politiska tyngdpunkten till de nationella intressena. Därmed skulle demokratin stärkas.

I Sverige hänvisar politikerna ofta till EU i det stora politiska frågorna. Vi har väldigt lite att säga till om. När Trump blev president fick vi en politisk reaktion mot den utvecklingen över hela västvärlden.

Trump har haft en oförmåga att bygga upp ett stabilt och vinnande lag omkring sig. När han nu blivit utsatt för vad som ser ut att vara ett riggat val skulle han behövt ett starkt team runt sig. Att han inte har det gör att hans möjligheter att vända detta, är väldigt små.

Det är tragiskt, inte bara för Trump utan för hela USA. USA har hela tiden velat upprätthålla bilden av att vara världens ledande demokrati. Valet ger dock för mycket frågetecken för att detta ska kunna upprätthållas. Det som drivit demokraterna har varit att få bort Trump.

Medierna har vänt sig emot honom, kanske med undantag av Fox News.

Oligarkin styr, och i valet har det blivit tydligt då man kraftigt censurerat alla alternativa röster, något vi även ser hända i Sverige. Det är fullkomligt hårresande när man ser att även USA,s president censureras i sociala medier säger Lars. Ska vi ha kvar demokrati och yttrandefrihet så måste vi få på plats en lagstiftning som förbjuder de som tillhandahåller kommunikationsplattformar att ägna sig åt sådant. Ska sådant ske så ska det ske under demokratisk kontroll.

Det som kan ske de närmaste fyra åren är att ”Trumpismen” blir ett eget parti, precis som ”UKIP” i Storbritannien.Där har republikanerna all anledning att vara oroade. Media i Sverige är sparsamma med att redogöra för stora opinionsyttringar, det har gällt Trumps valkampanj, och det gäller även för allt som handlar om Corona. Ett exempel är demonstrationen i Kungsträdgården som borde varit intressant för allmänheten, där flera läkare deltog och runt femhundra deltagare var på plats.

Min reaktion när medierna säger att Biden vann valet – Jag tänker på filmen ”Welcome Mr Chance, säger Lars. Biden har varit en oförarglig kille att att föra fram, och han kommer inte ha så mycket att säga till om ifall han blir president, han är i händerna på oligarkin som fört fram honom. Och skulle de vända sig emot honom, ja då vet han ju hur det går.

Att Kina kunde växa så snabbt var delvis på grund av oligarkin i västvärlden som såg till att flytta industriell verksamhet från väst till Kina, och därmed kunde Kina etablera sig som ekonomisk stormakt. Idag utmanar de på allvar västvärlden. Kina har ingen pandemi kvar jämfört med västvärlden. Vad beror det på?

Nerstängningen i väst har gynnat Kina kraftigt och det kommer att leda till en eskalering av motsättningarna i världsekonomin mellan Kina och västvärlden. Den kampen kan Kina vinna.

USA har kunnat minska sina koldioxidutsläpp mest i västvärlden genom att gå från kol till naturgas. Men i Asien byggs kolkraftverk i rasande fart trots att Kina har skrivit under Parisavtalet. De har inga åtaganden före 2030 dock, medan västvärlden har så många åtaganden att den ekonomiska utvecklingen bromsas.

Parisavtalet är en del av Kinas strategi för att skaffa sig en dominerande position i världsekonomin.

USA har haft en dialog med Nordkorea. Men Trump har inte lyckats att trycka tillbaka dem vad gäller upprustningen av krigsmakten. Deras kärnvapen är en garanti för att de inte ska bli attackerade.

Ulf Kristerson har skrivit en positiv artikel i Dagens Industri om Joe Biden trots att demokraterna är socialister. Det visar att skiljelinjen inte går mellan höger och vänster längre. Den går mellan globalism och nationalism idag.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)