Danska Trykkefrihedsselskapet tilldelade journalisten och författaren Gunnar Sandelin årets Sappho-pris för hans långvariga arbete med att i yttrandefrihetens namn dokumentera den svenska migrationspolitikens skadliga konsekvenser för det svenska samhället. Prisutdelningen skedde i Vartov i Köpenhamn den 19 september 2020.

I detta program motiverar ordförande för Trykkefrihedsselskapet Aia Fogs varför Gunnar Sandelin har fått mottaga priset. Hennes tal har översatts av Jan Sjunnesson som också ger en introduktion till programmet.

Ordförande för Trykkefrihedsselskapet Aia Fogs tal till Gunnar Sandelin:

(Översättning: Jan Sjunnesson)

”Gunnar Sandelin har haft otur på vägen vilket har kostat honom dyrt. Den meningen skriver han till mig och Steen Raaaschou sommaren 2018. Jag hade skrivit till honom och frågat om en expert på utvecklingen i Sverige som kunde delta i konferensen som vi hade gett den tämligen illavarslande rubriken Är Sverige förlorat? Vi hade redan två i panelen, den svenske journalisten Jan Sjunnesson och historikern Mikael Jalving, men vi kunde ta in en till röst i debatten. Vi hade hört om Gunnar Sandelin men det var Steens korta bestämda uppfattning som fick oss att ta honom till konferensen här i Vartov. Det visade sig vara korrekt. Sandelin tackade ja med detsamma.

I veckorna inför konferensen, som tog plats i denna sal för nästan exakt två år sedan, gick det upp för oss hur seriöst han tog inbjudan och med vilken grundlighet han gick till väga. Hans inlägg på konferensen baserades på ett diger räcka med presentationer, fulla med siffror, kartor och diagram som han hade sänt i förväg. Men inte nog med det. Det var fullt med olika uppdateringar över materialet så vi visste inte vad som var de senaste rönen. Konferensen blev vad man kan betrakta som en dystopisk succé. Icke minst tack vare Gunnar Sandelins omfattande dokumentation, nedslående analyser från panelen som tecknade en bild av hur Sverige är ute på en färd mot oönskat socialt, ekonomiskt och kulturellt nedgång.

Det som gjorde Gunnar Sandelins faktapresentation än mer nedslående var att den var baserad på offentlig statistik som finns på de svenska myndigheternas hemsidor. Det styrkte samtidigt realismen i Gunnar Sandelins föredrag och fick en att rysa.

Hur i all världen kan den svenska staten offentliggöra så överväldigande bevis för att Sverige är på väg att avskaffa sig själv som nationalstat och välfärdssamhälle utan att ta sina egna siffror på allvar? Det var nämligen Gunnar Sandelin som samlade alla siffror och presenterade dem tillsammans med konsekvensberäkningar. De var synliga bevis på Sveriges snara kollaps.

Sandelins arbete borde genljuda i samtliga svenska medier. Och varför har Gunnar Sandelin inte blivit hedrad i sitt fädernesland, utan tvärtom fått yrkesförbud och blivit utskälld för sitt fosterlandskärleksfulla arbete? En del kan nog besvaras av svenskarnas enorma tilltro till staten och det särskilt svenska behovet av att vara nummer ett i klassen. Icke minst när det gäller att vara godhjärtad och inkluderande. Ett behov som har gjort svenska politiker beredda att göra landet till en humanitär stormakt, oantastlig att kritisera. Det finns i svensk självförståelse inte plats för realister som frågar om meningen med att undergräva de sociala, ekonomiska och kulturella fundamenten som har gjort Sverige till en välfärdssuccé bara för att man vill vara en humanitär stormakt.

Gör man det, så är man att betrakta som en dissident. Och i Sverige blir dissidenter skambelagda. Deras budskap förvrängs och de fråntas möjligheter att göra karriär, som i Gunnar Sandelins fall. Gunnar Sandelins karriär körde i diket 2008 då han skrev en kritisk debattartikel i Dagens Nyheter om att svenska journalister konsekvent mörklägger sanningen om de negativa konsekvenserna av invandringen för det svenska folket. Den artikeln ödelade i ett slag hans karriär. De statsstödda medierna beskrev honom genast som främlingsfientlig, hans uppdrag försvann och tidigare samarbetspartners drog tillbaka all kontakt då de kunde smittas av hans nya ställning som folkfiende.

I praktiken betydde det att artikeln i DN gav honom yrkesförbud i de svenska Mainstream Medierna för att skriva sanningen. Och omöjliggjorde vidare arbeten för honom, inte bara som journalist utan överhuvudtaget. Här är vi alltså tillbaka till Steen Raaschous mening från 2018 som öppnade våra ögon. Gunnar Sandelin har haft lite otur på vägen vilket har kostat honom mycket. Ja Gunnar, det har kostat på för dig att säga sanningen men du har ändå stått fast. Aldrig, aldrig, aldrig fråga om vad det nyttar till, bara om det är sant. Det sa prästen Kaj Munk. Vi som känner till Kaj Munks citat vet det, men du har gjort hans ord till dina, och oförtröttligt fortsatt med ditt viktiga arbete trots stort motstånd."

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)