I detta program kommer vi flera gånger in på att Sverige har en följsamhet som gör att nationen med viss rätt kan beskrivas som ett lydrike där utländska intressen har ett stort inflytande. Den s.k. Huaweilagen har drivits igenom på några få månader efter att USA:s president kontaktade Stefan Löfvén tidigare i år. Den innebär att teleoperatörer ska kunna hindras från att köpa "osäker" utrustning, vilket i praktiken innebär utrustning från Huawei.

USA blockerar försäljning av elektronik till Huawei men det har visat sig Huawei på rekordtid tagit fram andra lösningar som gör att de kan klara sig utan de amerikanska komponenterna för nya produkter. Lars Bern menar att de amerikanska åtgärderna är som att skjuta sig i foten.

Vi kommer in på fenomenet "penningtvätt" vilket till stor del handlar om att USA och amerikanska intressen ska ha kontroll över penningtransaktioner. Lars Bern menar att samma intressen också är intresserade av att vi går ifrån användandet av kontanter.

Lars Bern kommenterar PISA-resultatet och sätter ett stort frågetecken kring att att 11% av eleverna är bortplockade ur underlaget. Hur ser egentligen strategin ut för nyanlända ungdomars integration? Ska de in i svenska klasser med elever i samma ålder trots att de inte har samma utbildningsnivå eller ska de in i klasser med samma utbildningsnivå oavsett ålder. Det bästa vore kanske att sätta dem i speciella klasser för nyanlända elever med samma nivå OCH ålder.

Vi kommenterar ånyo den skamliga behandlingen av de äldre på serviceboendet Fristad och att Stockholms kommunledning fullföljer uppsägningen trots att hela förfarandet är baserat på politikers lögner. En viktig omständighet är att inga reguljära medier följer upp bedrägeriet.

Vi avslutar med kommentarer på SVT:s och DN:s "halmgubbar" där dessa medier först påstår att klimatskeptikerna säger saker om klimatet som de inte säger och därefter argumenterar mot dessa nidbilder. Lars Bern menar att skillnaden är att han och de som inte tror på klimatskrämseln baserar sina åsikter på verkliga mätningar och inte på modeller om vad man tror ska hända, eftersom modellerna är behäftade med stora fel.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)