I programmet kommenterar vi SVT Agenda den 15 september där Swebbtv och Lars Bern förekom. Men vi börjar med att kommentera oljeattacken i Saudiarabien den 14 december.

Det finns, enligt Lars Bern, olika teorier om vilka som ligger bakom attacken. USA pekar ut Iran medan Huthirebellerna har tagit på sig ansvaret.

Saudiarabien har, enligt Bern, satsat på det amerikanska robotsystemet Patriot, vilket är samma system som Sverige har beställt från USA för ca 30 mdr kr. Men det klarade alltså inte av att skydda oljeanläggningarna och kan omöjligen skydda Sverige vid en attack från exempelvis Ryssland.

Oljepriset steg 10 dollar till 69 dollar per fat men sjönk tillbaka till 65 dollar när det kom information om att produktionen skulle gå att återställa relativt snart. Men det spända läget kan göra att oljan blir dyrare.

Lars Bern berättar att Saudiarabien är en av de nationer i världen som satsar mest på sin krigsmakt.

Swebbtv har kontaktat Per Bolunds och Isabella Lövins pressekreterare för att få reda på vilka mätbara resultat som uppnåtts avseende klimatet gällande exempelvis temperatur eller havsnivå. De kunde inte säga något om detta på telefon och vi har ännu, efter några dagar, inte fått något svar.

Lars Bern menar att politikerna inte kan räkna och att allt är ren plakatpolitik. Kinas CO2-utsläpp ökar på några veckor motsvarande hela Sveriges CO2-utsläpp och detta kommer inte att ändras inom överskådlig tid.

Vi fortsätter med att kommentera SVT Agenda från den 15 september och att större delen av den temperaturhöjning på en och en halv grad som man varnar för, inträffade redan innan vi började släppa ut speciellt stora mängder CO2. Tvärtom syns ingen speciell korrelation mellan temperatur och CO2-halt.

Alarmisterna varnar för katastrofer men har inga observationer som stöder detta. I Sverige sjunker havsnivån pga landhöjning. Trots detta finns mängder med personer som är anställda för att jobba med en havsnivåhöjning som inte sker.

Agendas programledare talar om att utvecklingen ”får stora konsekvenser för livet på jorden”. Enligt Bern stämmer detta eftersom jorden blir allt grönare och matproduktionen ökar vilket krävs för jordens växande befolkning.

SMHIs prognoser saknar verklighetskontakt och genom att kommunerna tvingas ta hänsyn till de värsta tänkbara scenarierna för havsnivå höjning blir de väldigt provocerande.

Agenda hänvisar till AlGores film, ”En obekväm sanning”, som är bevisat full av faktafel. Genom ett domstolsbeslut i England har den förbjudits vid undervisning, om man inte samtidigt går igenom faktafelen. Under 2000-talet har temperaturen knappt stigit alls till skillnad från det som framgick av den s.k. hockeystickkurvan, som har tagits fram av forskaren Michael Mann. Denna kurva låg även till grund för IPCCs information. Nyligen har en domstol i Canada efter 9 år lagt ner Michael Manns förtalsmål mot Tim Ball för p.g.a. att Michael Mann inte har kunnat visa data som stöder kurvan. Tim Ball hade nämligen kallat Michael Mann för bedragare, vilket var orsak till förtalsmålet.

Även påståendet om att 98% av forskarna står bakom klimatlarmen, bygger också på forskningsfusk. I själva verket var det endast ca 73 personer av ca 10.000 som hade valts ut och angett människan som orsak till global uppvärmning.

Miljöpartiet säger att klimatåtgärderna ”inte är något för fegisar”. Lars menar att de inte kan visa någon effekt av folk slutar köra bil, slutar flyga och slutar äta kött. Han menar att de som driver klimatskrämseln är världens mest förmögna. De reser gärna i privatjet till olika miljökonferenser.

Den som köper en husbil ska med de nya reglerna få betala 28.000 kr om året i skatt. En 10-årig dieselbil som drar en liter per mil har fått skatten höjd till 11.000 kr om året plus 10 kr i skatt per liter. För många är inte kollektivtrafiken ett alternativ p.g.a. otrygghet.

Därefter kommenterar vi SVTs påstående om att 86% av svenskarna tror att människan har stor klimatpåverkan. Lars menar att detta är Fake News. YouGov har i en färsk undersökning visat att endast 36% tror att människan har stor klimatpåverkan.

Vi spekulerar kring hur Greta ska förflytta sig till Chile och kommer inte på någon bra lösning.

Därefter kommer vi in på Agendas klipp från Swebbtv där de har plockat några lösryckta citat och sedan pekar ut Bern som en person som inte tror på vetenskapen, vilket är helt fel enligt Bern.

YouGov: 

https://yougov.co.uk/topics/science/articles-reports/2019/09/15/international-poll-most-expect-feel-impact-climate

Stöd Swebbtv på olika sätt:

• Handla produkter i vår webbutik https://butik.swebbtv.com/

• Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

• Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

• Se alla våra program här på vår hemsida och berätta för andra

• Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt)
eller bankgiro 147-0558

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto:
9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)