I detta program diskuterar vi om populism är någonting dåligt. Jan Tullberg förklarar också några viktiga demokratiska principer.

Populism kommer av det latinska ordet populus – som betyder folk och är ett begrepp som ofta används nedsättande.

Men varför skulle en politik som appellerar till folket och det som är folkligt vara något dåligt. Jan Tullberg förklarar att detta är en retorik som handlar om spänning mellan eliten och underklassen som ju släpps fram genom demokratin.

Statsvetarna har numer börjat instämma i den populistiska kritiken som handlar om att det demokratiska projektet inte fungerar som det var tänkt.

Statsvetaren Sverker Gustavsson skrev i en debattartikel i DN att det efterkrigsdemokratiska projektet till stor del inte har klarat sina mål. Men statsvetarna törs inte komma fram med sin kritik, kanske av rädsla att förlora anslag.

Vi har ju fått Januariöverenskommelsen som är ett exempel på att politikerna försöker runda folkviljan. Detta är kanske dessvärre en naturlig utveckling av demokratin där de styrande inte vill bli störda av folkviljan.

Motvikten mot denna utveckling är enligt Jan att hålla fast vid några principer för demokrati.

  1. Responsivitet, dvs folkets representanter skall representera folkets åsikter.
  2. Pluralism vilket innebär att olika åsikter ska få förekomma parallellt utan att tryckas ner censureras eller smutskastas.
  3. Parlamentet bestämmer, inte den djupa staten. Maktcentra såsom militär, byråkrati, kyrka och domarkår har rätt att argumentera mot folkvilja, regering och parlament men skall i slutändan lyda parlamentet.

Jan Tullberg utvecklar dessa principer i programmet och beskriver läget inom statsvetenskapen och diskussionen där avseende det som kallas populism.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)