https://youtu.be/E0f8oYwVeKo

Svensk Webbtelevisions konferens "Det stora bedrägeriet - största bedrägeriet i Sveriges historia" har 13 olika delar med föredrag på 10- 30 minuter. Detta är del 12 med psykiater Thomas Jackson - Hur bryts ett grupptänkande?

Thomas Jackson inledde med att berätta att han var försäkringsläkare under en period på 90-talet då vi hade ett stort inflöde av flyktingar från Balkan.

Under den tiden fick 30-40% av alla flyktingar från Balkan förtidspension, oftast baserat på post traumatiskt stress-symptom. De förtidspensionerade räknas inte med i arbetslöshetsstatistiken. Dessutom gäller att förtidspension kan tas med till utlandet. Därför kan man flytta tillbaka till sitt hemland med bibehållen inkomst.

Han fortsatte med att beskriva vad en masspsykos eller snarare masshysteri är utifrån vetenskaplig forskning

Att kalla 30-åriga män för barn är psykotiskt.  

Vaneföreställningarna föreställningarna existerar endast i en kulturell kontext. Det finns likheter med magi när media kastar ord som är avsedda att fungera som "trollformler". Resultatet är psykiska och fysiska stressreaktioner.

Genom att proklamera "de flyr för sina liv" bidrar till att skapa något som liknar krigshysteri även hos de som inte är berörda. Även media bidrar till att förstärka den icke rationella hysteriska epidemin.

Den grundläggande behandlingen är enligt vetenskapen att separera de som är hysteriska från de som inte är sjuka.

Alltfler börjar enligt Jackson separera sig från de som är psykotiska. Vinden börjar vända.

Även genom att ta bort de ekonomiska fördelarna kan man påskynda tillfrisknande.

Jackson menar att tillståndet blev sjukligt när Ny Demokrati kom in i riksdagen. Journalisterna blev förtvivlade över att de hade bidragit till att föra fram Ny Demokrati. Jackson var företagsläkare på SVT under denna tid och noterade att journalister blev oroliga att de öppnat för "tredje riket" genom att slöppa fram Ny Demokrati.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)