270 personer hade samlats i Swebbtv´s höstkonferens. I del 6 från konferensen får vi möta Elsa Widding som är bekymrad över att vi har en generation som växer upp utan tro på framtiden. Hon tycker inte man ska ladda barnen med klimatångest och att vi behöver förklara för barnen vad det handlar om.

Koldioxidhalten har ökat till 400 ppm innebär att det idag är 4 koldioxidmolekyler istället för 3 på 10.000. Hur stor roll spelar det?

Hon berättar att när hon var ung sa man att Manhattan skulle komma att ligga under vatten när hon fyller 50. Detta har inte hänt.

Elsa menar att den verkligt stora frågan är hur stor den s.k. förstärkningseffekten är, dvs hur mycket av den verkligt effektiva växthusgasen vattenånga som bildas p.g.a. den lilla ökning av temperaturen som koldioxiden ger. Förstärkningseffekten presenterades av dr James Hansen som en viktig mekanism när han vittnade för kongressen i USA 1988. Problemet är att vi inte vet om förstärkningsfaktorn har någon speciell betydelse. 

I den senaste stora rapporten från IPCC, AR5 från 2014, sa man att 50% av uppvärmningen sedan 50-talet, beror på människan. I IPCCS´s Special Report SR 15, som kom oktober 2018, hade människans andel utan vidare ökats till 100% sedan början på 1900-talet. Detta är det ingen som kommenterar.

Hon anser att barnen bör veta att det inte finns några bevis för koldioxidhypotesen, dvs att en ökning av koldioxidhalten skulle ge en påtaglig höjning av jordens temperatur.

Greenpeace grundare Patrick Moore har påtalat att CO2-halten på jorden har minskat kontinuerligt från 2500 ppm för 150 miljoner år sedan och ligger nu nära den gräns på 150 ppm då livet på jorden upphör p.g.a. att växter dör. Elsa menar att detta är en viktig frågeställning. Vilken CO2-halt krävs för att försörja 10 miljarder människor med mat. NASA har visat att jorden har blivit grönare de senaste decennierna på grund av koldioxiden.

Hon visar exempel på uppsatta personer som medger att klimatpolitiken i själva verket handlar om överföring och omfördelning av ekonomiska resurser. Många barn har givits uppfattningen att en grads uppvärmning leder till människors död. Tvärtom visar statistik att antalet människor som omkommer till följd av väderrelaterade fenomen har minskat till en tjugondel under 1900-talet trots att befolkningen flerfaldigats under samma tid. 

Nu börjar också protesterna från vetenskapsmännen utanför FNs arbete komma allt tätare. I USA har ca 31.000 forskare varav drygt 9.000 med doktorsexamen krävt att USA inte ska ingå klimatavtal. I Italien har drygt 100 forskare krävt att regeringen ska minska resurserna till klimatarbetet och istället föra en balanserad politik som också tar hänsyn till miljön. 500 forskare från framförallt EU, har skickat ett brev till FNs generalsekreterare om inte förlita sig på klimatmodeller som bevisligen överdriver den globala uppvärmningen. De påtalar också de positiva effekterna av den ökade koldioxidhalten.

Hur kan så många barn vara så oroliga när alltfler forskare tror att klimatoron är överdriven. 

Klimatskrämseln bytte terminologi från ”global warming” till ”climate change” efter att temperaturökning minskat efter år 1998. Elsa har tillsammans med en fysiker, som analyserat satellitdata, kommit fram till att temperaturökningen i snitt handlar om 0,11 grader de senaste fyra decennierna, dvs 1,1 grad på 100 år om ökningen vore konstant.

Klimatalarmisten dr Roger Pielke jr har vittnat i USAs senat där han sagt att påståenden om ökade oväder och ökade kostnader för dessa är fel. Han menar att det är politiker och lobbyister som går ut med skrämselpropagandan. Kostnaden som andel av global BNP har tvärtom minskat med 25% sedan 1990. Han slog också fast att ekonomiska förluster i USA, som andel av BNP, för översvämningar har minskat med 75% sedan 1940. Även torrperioderna i USA har blivit kortare och förekommer mindre frekvent under det senaste århundradet.

Elsa går över till att titta på tusenårsperspektivet och visar att tendensen är vi snarast har en sjunkande temperatur. Al Gore påstod att temperaturstegringen varit en följd av ökad koldioxid medan mer detaljerad statistik visar att det är förändringar i temperaturen som tvärtom har legat ca 6 månader före förändringar i koldioxiden. Hon informerar om att den som vill veta mer kan beställa hennes bok på klimatkarusellen.se.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)