I detta program beskriver Lars Bern konsekvenser av Coronasmittan samt ger råd hur man kan förbättra sitt immunförsvar. Han menar att pandemin inte går att stoppa, det gäller att dra ut på förloppet. Lars Bern börjar med att berätta att han och hans fru har en självvald karantän i hemmet eftersom de tillhör en riskgrupp.

Hans slutsatser efter analys av data är att Corona inte är mycket värre än en normal säsongsinfluensa. Den dramatiska utvecklingen i Kina handlar enligt Bern om att antalet smittade i själva verket är mycket högre än vad som har angivits. En skillnad mot en vanlig influensa är att hela jordens befolkning saknar immunitet vilket gör att de allra flesta kommer bli smittade förr eller senare. Mycket tyder på att smittan i de allra flesta fall ger förhållandevis lindriga symptom. Problemet är det stora antalet smittade, viket gör att belastningen på sjukvården blir mycket stor, trots att dödligheten kanske är mindre än en procent.

I Sverige har sjukvården rustats ner så kraftigt att den enda rimliga strategin är att minska hastigheten i spridningen så mycket det går, så att inte alltför många blir sjuka samtidigt. Den snabba spridningen globalt beror på det stora resandet vilket inte är möjligt att fortsätta med i det långa loppet, om vi vill motverka allvarliga pandemier.När det gäller stängning av skolor anser Bern att mindre barn bör fortsätta gå i skolan eftersom annars många måste stanna hemma från sina jobb. Dessutom drabbas inte barn så hårt.

Om vi ser på ekonomin kan följderna bli mycket stora. Trots att samhället går in för att stötta utsatta företag kommer inte detta vara möjligt att klara i längden.

Samtidigt som ekonomin får stora problem faller oljepriset till 35 dollar till följd av att Ryssland inte har velat gå med på produktionsbegränsningar. I USA ligger marginalkostnaden på 50-60 dollar per fat vilket gör att bolag med fracking-teknologi för oljeframställning nu går med förlust. I Saudiarabien är framställningen betydligt billigare men där bygger hela samhällsekonomin på oljeintäkter från ett oljepris över 60 dollar. I Ryssland är kostnaden för oljeframställning i närheten av 25 dollar per fat. Dessutom är oljeintäkterna en ganska liten del av den ryska ekonomin vilket gör att Ryssland sannolikt klarar ett oljekrig bättre än både USA och Saudiarabien.

Nato planerar just nu en stor militärövning i Europa vilket kanske måste omprövas p.g.a. pandemin. Bern ifrågasätter starkt att Sverige ska delta i denna övning. Han tror också att NATO går mot upplösning på grund av påfrestningarna i relation till Turkiet som är en mycket opålitlig partner.

Sett till köpkraft är Kina idag världens största ekonomi. Lars Bern tror att Kina kommer återhämta sig snabbare från pandemin jämfört med västländerna. Han tror också att det som händer nu är döden för globalismen. Vi kommer inte ha öppna gränser för turism och migration framöver. De kontrollerade gränserna är här för att stanna. 

Lars Bern avslutar med att rekommendera ett kraftigt intag av C-vitamin, flera gram utspritt över dygnet. Även höga doser av D-vitamin och mineraler. Trots att ekologisk kost är bättre än annan kost krävs tillskott av vitaminer och mineraler. Dessutom måste personer med metabola sjukdomar såsom diabetes, fetma, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar vara extra försiktiga med Corona eftersom dessa personer drabbas extra hårt.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)