I detta program samtalar Mikael Willgert med f.d. riksdagsman Henrik S. Järrel som har 15 års erfarenhet från riksdagsarbete och har varit verksam i konstitutionsutskottet bl.a. Vi diskutererar direktval, författningsdomstol och andra frågor som relatarer till styrningen av Sverige.

Det har hänt en del i Estoniafrågan den senaste tiden, säger Henrik.

Det verkar som den svenska regeringen drar på besluten och det kanske finns skäl till det, att man vill dölja något trots att man sagt sig vilja vända på alla stenar. Nu har det visat sig att esterna börjat spänna bågen hårdare än vad svenskarna gjort, och jag vet inte om det ligger något i att de känner sig lite lurade av svenskarna sedan tiden det begav sig, det vill säga när det år 1994 - 1997 arbetades fram en haveriutredning, säger Henrik.

Det framförs krav på en ny utredning i många tidningar i Estland. Det handlar om ett civilt fartyg i reguljär trafik under fredstid. Varför behöver det omgärdas av sådant hemlighetsmakeri?

Det är för få seniorer i dagens riksdag, säger Henrik. Man ska inte kvotera, men det borde finnas ett större medvetande om vikten av en mix på de valbara platserna.

Om man ska ställa det i en relation till befolkningen så är det för dålig balans. Det behövs unga likväl som äldre, det behövs människor från olika bakgrund och olika yrkeskategorier. I det politiska arbetet behövs klokskap och förnuft, och att man är uppdaterad och påläst, men alla kan inte vara experter inom alla områden.

Idag har vi en konstig fördelning med små partier, och ju fler små partier vi har desto trängre blir det i mitten, och väljarna får svårare att ta ställning. Vi borde ha ett majoritetsval i enmansvalkretsar, säger Henrik. Som vi har det nu så får partiledningar och gruppledningar alldeles för stort inflytande och ledamöterna blir anonymiserade i hög grad. Att det inte är så idag beror på att småpartierna riskerar att inte bli företrädda och därför inte vill detta.

Det finns många fall där lagstiftarna inte kunnat lösa svåra samhällsproblem på flera år, och så har vi som ett annat exempel den så kallade gymnasielagen där allt bestämdes väldigt snabbt. Om viljan finns så går det, kan man konstatera.

Talmannen i riksdagen ska inte bestå av Sverigedemokrater har man bestämt, även om de råkar vara det tredje största partiet. Normalt utses talmannen i förhållande till ett partis röststyrka, men där har man gjort ett avsteg från detta.

Talmannen är den som står närmast under statschefen och innehar alltså rikets näst högsta ämbete i den lagstiftande församlingen. Riksdagsledamöterna talar genom talmannen, till riksdagens ledamöter. Talmannen företräder de valda ombuden för Sveriges folk, och bland dem är han eller hon den främsta.

Ordet riksdagsman har diskuterats och man säger att det kan vara diskriminerande och att det är bättre att säga det mer könsneutrala ordet riksdagsledamot I samma anda har det varit på tal om att kalla talmannen för talkvinna men det förslaget har inte antagits. En talman kan vara både en man och en kvinna.

Behövs det så många som 349 ledamöter i riksdagen nu när så mycket av lagstiftningen görs i EU? Jag tror inte det säger Henrik.

Antalet skapades efter sammanslagningen av tvåkammarriksdagen, och beror på att man vill ha en bred demokrati med representation från både stora och små partier. Nu under Corona har det varit betydligt färre, bara 55 ledamöter. Det är dock inte sannolikt att man går över till ett färre antal framöver, säger Henrik.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)