I måndags 8 oktober hade SVT rapport och Aktuellt långa reportage och kommentarer om klimatlarmen.

Vi tittar på utdrag och Lars Bern konstaterar att det egentligen inte kommit fram något nytt utan att det är samma lögner och överdrifter som medierna har hållit på med i mer än 20 år utan att det har hänt något speciellt.

Frågan drivs av superrika globala företagsägare och banker med syftet att öka makten för EU och FN som de kontrollerar i hög utsträckning.

Vi konstaterar också att de åtgärder alarmisterna föreslår är katastrofala för många av jordens fattiga. Samtidigt är det inget annat land som tar dessa larm med samma allvar som Sverige och de svenska medierna är extrema i jämförelse.

Ännu har ingen avlidit pga klimatförändringar och inga skador har rapporterats till följd av havsnivåhöjning.


Erika Bjerström rapporterar om att detta "är den slutgiltiga varningen från forskarvärlden" och en FN-chef lär ha sagt till henne "att det är som ett brandlarm som har börjat tjuta". 

Vi frågar oss var det brinner? Hur många offer finns det? Hur stora är skadorna?

Det finns ingen brandhärd och Lars Bern säger att det ännu inte dött en enda människa pga klimatförändringar. Tvärtom mot vad som ofta påstås minskar dessutom de extrema väderhändelserna.

Det finns enligt Bern inga påtagliga tecken på en klimatförändring orsakad av människan. Temperaturen har visserligen höjts ca 1 grC sedan mitten av 1800-talet men det är osäkert hur mycket av detta som orsakats av människans förbränning av kol, olja och gas eftersom temperaturen har stigit under flera hundra år.

Lars Bern menar att det inte kommit något speciellt nytt i denna rapport utan det är samma skrämselpropaganda som hela tiden har varit kopplad till klimatdiskussionen. Talet från domedagsprofeterna om "tipping points", "fönster som håller på att stängas" saknar vetenskaplig grund. Så har det låtit ända från start och det finns inget som pekar på att vi närmat oss undergången.

Erika Bjerström talar om en systemkollaps och samhällskollaps och att det måste ske en systemförändring för att hantera detta vilket enligt Bern är obegripligt och helt saknar trovärdighet.

Han menar också att hela konceptet med klimatlarmen är initierat av superrika globala företagsledare och bankfamiljer som ser en ekonomisk vinst i överstatliga organ som de kontrollerar, exempelvis FN och EU. Deras förmögenhet har ökat kraftigt och han menar att de idag kan köpa vem som helst. Det är därför vi har denna process mot ökad maktkoncentration där klimatlarmen är ett verktyg.

Situationen är också att den ökande koldioxiden är bra för växtligheten med ökande skördar och krympande öknar. Om klimatalarmisterna fick som de ville skulle inte de fattiga länderna kunna ge sin befolkning elektricitet och en ökande levnadsstandard eftersom kol, olja och gas idag är helt avgörande för generera el.

Enligt Lars är ett av de största miljöproblemen på jorden att människor kokar sin mat över öppen eld vilket man i Kina och Indien ändrar genom modernisering. Deras  utsläpp ökar också mycket kraftigt och de har inga planer på att dra ner.

Våra utsläpp är endast i storleksordning 1 promille av jordens utsläpp och i sammanhanget helt försumbara.

Slutsatsen blir att det saknas substans i dessa nya larm. Tvärtom är den stigande koldioxidhalten kopplad till högre levnadsstandard för jordens ökande befolkning, ökande skördar och kanske en något förhöjd temperatur vilket egentligen inte är något att oroa sig för. På sikt kommer dessutom tekniska lösningar sannolikt att ersätta förbränning.

 -----------------

Stöd Swebbtv på olika sätt"

Du kan delta genom att:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

Stort tack för ditt stöd!!!

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)