Expo har påstått att Swebbtv har kopplingar till "Vit makt-rörelsen". Vi på Swebbtv blev förvånade, dels över att vi inte känner till att denna rörelse existerar och även över att vi skulle ha kopplingar till densamma. 

Vi ringer upp Daniel Poohl som är VD på Expo för att höra vad Vit makt-rörelsen är och på vilket sätt Swebbtv har kopplingar till denna rörelse om den existerar.

Daniel Poohl börjar samtalet med att säga att om man har med ett föredrag av Ingrid Carlqvist på en konferens är det exempel på att ha kopplingar till Vit makt-rörelsen. Han beskriver vidare Vit makt-rörelsen som en politisk rörelse som verkar genom politiska partier eller genom intresseföreningar som följer en ideologi och arbetar mot de mål som ideologin har. Att säga som Vilhelm Moberg att "Sverige är svenskarnas land" kan vara uttryck för Vit makt. Men Daniel anser inte att Vilhelm Moberg var en del av Vit makt-rörelsen. Daniel menar att Moberg inte kan klassas till denna rörelse eftersom han befann sig i en annan kontext då han skrev dikten "Svensk strävan".

På frågan om vad som är en koppling i uttrycket att ha kopplingar till Vit makt-rörelsen menar inte Poohl att det behöver vara någon som styr utan att det räcker med att man har gemensamma värderingar utifrån denna ideologi. Daniel berättar att Expo i sin senaste rapport har gått i från frasen Vit makt-rörelse till att i stället använda den "rasideologiska-miljön". Att vara motståndare till en stor migration, men av ekonomiska skäl, behöver enligt Poohl inte betyda att man tillhör denna rörelse eller miljö. Men Swebbtv har kopplingar till denna rörelse genom att ha låtit etnologen Karl-Olov Arnstberg uttala sig i program. Han har genom att tala om folkgruppers olikheter och om svenskhet kvalificerat sig för att tillhöra den rasideologiska miljön.

Man får tycka precis vad man vill, säger Daniel Poohl. Expos och hans roll är bara att varna allmänheten om vad vissa tankar och idéer kan leda till, så som historien har visat. När samtalet glider in på migrationen till Sverige ställer sig Poohl oförstående till att det skulle finnas ekonomiska intressen av en massmigration eftersom han menar att Sverige i princip har stängt gränserna för migration.

Angående en eventuell återvandring av migranter som begått brott i Sverige eller inte velat anpassas sig till det svenska samhället så verkar Poohl hellre se till dessa personers väl än till de boende i Sverige. Han ser inte vad som skulle bli bättre av att dessa utvisades.

När det gäller den eskalerande brottsligheten så är han dock oroad, säger han, men att det skulle vara någon skillnad om det vara en svensk eller en utlänning som vandaliserar en bil tycker han inte.

Han hänvisar till medborgarskap och likhet framför lagen. Dock så är ju detta resonemang inte tillämpligt på de som begår brott i Sverige men ej är medborgare, eller fortsatt migration, men ett sånt resonemang verkar inte intressera Poohl och Expo då sådana uttalande aldrig hörts från dem.

Att gängkriminaliteten är ett jätteproblem skriver Daniel under på men han anser absolut inte att det skulle ha med klaner att göra så som t.ex. f.d. Polisen Peter Springare vittnat om. Men han menar att det finns en samsyn i att Sverige ligger illa till om man inte kan få bukt med den dåliga ekonomin och gängkriminaliteten. Men, tillägger han, det är bilden av hur problemen ser ut och vilka lösningar som skall till, som skiljer hans inställning från exempelvis de som förekommer i Swebbtv.

Att Expo har utfärdar ideologiska etiketter vill inte Poohl kännas vid. Att tidskriften ETC använder etiketter från Expo för att förmå Öppna kanalen att avsluta sitt samarbete med Swebbtv känner han heller inte något ansvar för.

Han säger att han är för yttrandefrihet och tycker att "det är helt ok att det inte stormar in säkerhetspolis" och griper de som arbetar med Swebbtv.
Vi diskuterar även finansieringen av Expo. Ca 8 % av intäkterna kommer från privata donatorer.

Vi har efter intervjun kommunicerat med Daniel Poohl på Expo om samtalet och han tycker inte att det ska publiceras. Han uppfattade inte samtalet som en intervju. Vi har föreslagit att han då istället deltar i en Swebbtv Lördagsintervju för att förklara hur de tänker på Expo.

Detta har han tyvärr inte sagt ja till.

Samtalet är oklippt och publicerat i sin helhet. Vi tycker att det är klargörande, har ett allmänt intresse och publicerar därför.

Vi har också gått igenom Ingrid Carlqvists presentation som han refererar till och kan inte hitta de uttalanden han ger uttryck för. Du kan själv bilda dig en uppfattning genom att lyssna på Carlqvist anförande i del 10 från Swebbtvs Höstkonferens 2019.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)