I detta vetenskapsprogram informerar docent Ralf Sundberg om vetenskapliga landvinningar om att virus har varit inblandade i avgörande förändringar i vårt DNA. Ralf är kirurg och har forskat i Sverige och USA.

Vi börjar med en kort summering av läget kring Coronapandemin. Ralf förklarar att nya studier visar att dödligheten är i samma nivå som de återkommande säsongsinfluensorna, dvs ca 0,1%. Detta baseras bl.a. på en studie med John Ioannidis och andra som visar att totala antalet smittade i Santa Clara County i USA är 50-85 gånger fler än antalet bekräftade fall, vilket kraftigt påverkar dödlighetssiffran.

Ralf sätter frågetecken för WHO och om vi kan lita på WHO som har nära kopplingar till läkemedelsindustrin och bolag som säljer tester och vaccin. Eventuellt är vår folkhälsomyndighets avvaktande hållning till WHO ett resultat av den vilseledande information som kom i samband med svininfluensan, vilket kostade Sverige stora belopp.

Ralf har i tidigare program i Swebbtv informerat om att stora doser C-vitamin och D-vitamin är viktigt för immunförsvaret. Han har även informerat om riskerna med användande av kolesterolsänkande mediciner, statiner, eftersom kolesterol har en avgörande betydelse för immunförsvaret och för lungornas funktion.

Därefter förklarar Ralf att han har studerat Charles Darwins utvecklingslära som utgår från att en avkommas alla egenskaper kommer från föräldrarna förutom de förändringar som uppstår genom slumpmässiga mutationer. Problemet med denna teori är att det skulle kräva mycket längre tid än jordens ålder för att få fram de arter som har utvecklats. Det måste finnas andra mekanismer som förklarar att det går fortare.

Ralf Sundberg menar att en orsak till att det gått fortare är att arvsmassa även överförs mellan levande individer så att säga från sidan. Det är numer känt att bakterier och virus kan transportera in arvsmassa i våra gener. Ralf nämner kvinnans livmoder ett exempel på detta. Där finns det rester av virus som under graviditeten försvagar bortstötningsmekanismerna vilket gör det möjligt för livmodern att behålla foster och moderkaka mm. Detta var enligt Ralf en förutsättning för att däggdjur skulle uppstå. Ett annat exempel på liknande virus är HIV som också dämpar immunförsvaret.

Ralf förklarar att virus fungerar som en transportmekanism som kan lyfta in genetiskt material i vår arvsmassa. Detta blir en mycket mer effektiv förändring av arvsmassan jämfört med slumpmässiga förändringar av arvsmassans byggstenar som i normalt ger allvarliga skador och förkortar livet i de fall avkomman överlever.

Utbyte av genmaterial mellan levande organismer men också integrering av levande organismer är fundamentala principer för arternas utveckling. Även utbyte mellan växter och bakterier och mer högstående organismer är möjlig.

De flesta celler i kroppen finns i mag-tarmkanalen i form av bakterier, svampar och andra mikroorganismer. Dessa kommunicerar med kroppen och kan framkalla sjukdomar såsom schizofreni. Även fetma kan bero på olämpliga mikroorganismer i tarmarna. Därför har man utvecklat en princip för utbyte av tarmflora vilket görs genom att föra in avföring från en frisk person.

Vi går vidare och kommer in på ytterligare en viktig funktion som handlar om att gener har funktioner för aktivering eller avstängning. Som exempel nämner Ralf en djungelfågel som är aggressiv och på sin vakt medan värphönan, som är en genetisk släkting, har motsvarande gener avstängda eftersom de lever så skyddat. Ett annat exempel är barn till mödrar som led av svält under barnets fosterstadium att barnen senare under livet drabbades av fetma. Även döttrarnas barn som var ägg under svältperioden utvecklade fetma och detta skulle bero på att vissa gener var aktiverade eller avslagna.

Ralf får frågan om ett virus såsom Corona skulle kunna ge bestående förändringar hos de som smittats. Ralf tror att det i princip är möjligt men tror inte att Corona är planterad. Vi kommer in på toxoplasma är en intressant parasit som när den infekterar en mus gör att musen blir totalt orädd. Om den då äts upp av en katt kommer parasiten ut med kattens avföring och kan sedan smitta andra möss varpå smittan går vidare och upprepar processen.

Avslutningsvis förklarar Ralf hur virus används för att genmanipulera växter.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)