Magnus Stenlund kommenterar Valmyndighetens mörkande i ett samtal med Mikael Willgert. Programmet kan du se här

Vi har ju tidigare berört valet i USA och de nedstängningar av presidenten som skett i sociala medier. Detta reflekterar på ett sätt den misstänksamhet som finns angående valet i Sverige. I Sverige sker rösträkningen manuellt och det bör leda till att resultatet blir densamma oavsett sändningen från Valmyndighetens hemsida. Det är inte så lätt att manipulera rösträkningen utan att det märks.

Det finns en grundmurad misstro mot det amerikanska valresultatet, både i USA och i Sverige, och att man lägger lockat på göder givetvis misstänksamheten. För att få ett förnyat förtroende för demokratin borde man agera på ett helt annat sätt.

Vi utgår från att något fusk inte skett. Vad finns det då för skäl till hemlighetsmakeriet runt attacken som stängde ner Valmyndighetens hemsida?

Eftersom rösträkningen som sagt sker manuellt och inte påverkas av sändningen på Valmyndighetens hemsida, då borde det inte finnas några rimliga skäl till hemlighetsmakeriet. Hur kan det komma sig att ingen har hört talas om detta tidigare. Och varför har inget angående detta protokollförts i sammanträden hos Valmyndighetens nämnd? Är det ett större problem än vi anar?

Om man ändå tänker sig att det skulle vara en manipulation, hur skulle det då ske? Utvecklingen under valnatten då resultatet skiftade rejält efter avbrottet, är den bild människor har kvar.

Det är ändå relativt små mängder fysiska valsedlar som behövs på marginalen för att skifta ett resultat i ett litet land som Sverige. Det är inte omöjligt att åstadkomma detta rent praktiskt.

Vi lägger ut polisrapporten (71 sidor) på: 
Dokument angående polisutredningen ... 
och det som är läsbart kan man i korthet konstatera följande:

  1. Ärendet är fortsatt känsligt med hänsyn taget till Rikets säkerhet ...
  2. Mycket är mörkat, inte bara kring tekniken.
  3. INGET nytt om det direkta hotet 20180909, men det visar sig inte bara vara vid detta tillfälle som påtryckningar/hot förekommit. Veckan innan vid ett flertal ggr och tiden efter. 
  4. Hotet kommer sannolikt från UK.
  5. Åklagaren beslutade om husrannsakan i ärendet gentemot ett företag lokaliserat via en postbox i Stockholms Centralstation.

Det som också framkommer och som är intressant är att det inte finns en version av Val.se, utan två. En är lokaliserad i Valmyndighetens miljö och en annan i LST-VG och att det där skedde ett intrångsförsök när en person via en USB sticka försökte få tillgång till siten.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)