Fem tongivande personer inom alternativmedia möttes för att diskutera alternativmedias situation och dess framtid.

I panelen ingick Torbjörn Sassersson (Newsvoice), Jonas Nilsson (Palaestra media), Mikael Willgert (Swebbtv), Lennart Matikainen (Swebbtv) och Vávra Suk (Nya Tider).

Bland annat nämndes den "mörka agenda" som ligger bakom vissa mycket obehagliga skeenden i Sverige. Exempelvis att 100 åldringar ska sägas upp från sitt serviceboende i västra Stockholm. Sannolikt kommer även detta boende, i likhet med vad som redan har skett med mängder av äldreboenden i Sverige, omvandlas till ett boende för migranter.

Andra exempel på den "mörka agendan" gäller personer som får sparken från sina anställningar på grund av att de har ifrågasatt regeringens politik.

Den mörka agendan resulterar också i att politiker säger att de ska lösa problem med multipla identiteter, asylbedrägerier och en mängd andra bedrägerier mot det svenska samhället, men att trots detta inget händer som löser problemen. 

Agendan handlar i grunden om internationella finansintressen som roffar åt sig från det svenska samhället. Det handlar också om att många personer i Sverige är en del i att genomföra agendan och har sin försörjning i samband därmed. På frågan vad som skiljer alternativmedia från de gamla medierna blev ett svar att de gamla medierna stöder denna mörka agenda medan alternativmedia arbetar för att avslöja den.

En annan sak som diskuterades var att de gamla medierna till stor del ägs och styrs av de internationella finansintressena medan alternativmedia snarast är en del av en folkrörelse där medborgarna har ett stort inflytande och är med i processen. Inte minst i processen att sprida informationen.

Det kan också förklara varför de gamla mediernas satsningar för att konkurrera ut alternativmedia ändå inte lyckats. Värdet av att läsarna är med och sprider informationen på sociala medier är så betydande att det till stor del uppväger det faktum att alternativmedia har en betydligt mindre budget att röra sig med.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)