I detta avsnitt får vi möta ekonomen och företagaren Dag Kirsebom som berättar om hur situationen är i Estland i jämförelse med Sverige. Dag är Svensk men lever sedan många år i Estland. Han är företagare inom IT och reklam samt arbetar med analys av marknader. Han har intresserat sig för hur Sverige och Estland utvecklas som länder.

Trots att Estland ligger så nära Sverige och att det till och med ingick i det svenska riket under stormaktstiden vet många svenskar mycket lite om landet. I svensk mainstream-media görs ytterst få reportage om hur det är att leva i Estland eller vad som försiggår inom den politiska sfären. Dag berättar om ett land som till stora delar påminner om ett svunnet Sverige. 

Medan det i Sverige arbetas för att å ena sidan sudda ut gränser mellan manligt och kvinnligt, å andra sidan skapa splittring mellan könen, så har Estland kvar mycket av sina traditionella könsnormer. Dag tar som exempel upp traditionen från sovjettiden med att manliga anställda köper blommor till kvinnliga anställda på arbetsplatsen. Ur svensk synvinkel är en sådan tradition förlegad. Det menar i alla fall Karolina Ullman, ordförande i Svensk-Estniska handelskammaren. Dag förklarar att trots en viss konservatism är många kvinnor förvärvsarbetande och med barn på dagis.

Ur ekonomisk synvinkel har Estland ett antal år kvar innan de är i kapp Sverige. Men trenden är tydlig; medan Sverige har stagnerat eller till och med backar, ökar Esternas köpkraft stadigt. Om man backar ett antal decennier i tiden och tar sin utgångspunkt därifrån så kan man först konstatera att Sverige hade ett extremt bra utgångsläge efter freden 1945. Estland fick i stället erfara att bli ockuperade och tvingas vara en sovjetrepublik fram till 1991. Således var det ekonomiska utgångsläget för Estland uruselt jämfört med Sverige vid samma tidpunkt. Därför blir det fascinerande när Dag Kirsebom visar statistik som visar att esternas köpkraft stadigt ökar och kommer gå om svenskars inom några decennier om trenden håller i sig.

Dag visar i programmet även andra jämförelser mellan Sverige och Estland. När det gäller PISA-undersökningen från 2019 så har Estlands elever presterat högst i Europa. I den sammanlagda bedömningen av matematik, läsförståelse och naturvetenskap hamnar de på femte plats i en global jämförelse. Sverige hamnar istället på sjuttonde plats. 

I InterNations jämförelse mellan länder om hur bra den digitala infrastrukturen är hamnar de också på första plats medan Sverige hamnar på elfte plats. Det finns dock jämförelser där Estland ”presterar” sämre än Sverige; antalet mord är dubbelt så stort som Sverige relativt befolkningsantal. Även här är dock trenden tydlig. För Estland sjunker kurvan kraftigt, för Sverige stiger den. 

Trots att Sverige har en uttalat feministisk regering och feminism har varit vägledande för samhällsutvecklingen i landet sedan många år, har vi ungefär sex gånger fler våldtäkter än Estland relativt befolkningsmängden. Även här är trenderna till Sveriges nackdel. När det gäller jämförelsen mellan länderna av registrerade personrån gäller ungefär samma siffror som för våldtäkterna, dvs sveriges siffror är sex gånger högre.

För att förstå dessa nutida skillnader och trender visar Dag oss hur den parlamentariska situationen ser ut i Estland. Motsvarigheten till ”våra” sossar ligger på ungefär 10%. I jämförelse har partiet Conservative peoples's party ungefär 18%. Detta parti förklarar Dag, är ungefär som Alternativ för Sverige, AFS. Sammantaget blir situationen i den Estniska parlamentet att regeringen som styr är tämligen konservativt och nationalistiskt. De reformer som politiskt beslutats om i Sverige är inget som Estländarna önskar sig. Således är invandringen av utomeuropéer till Estland rekordlåg, med ett undantag. De har tagit emot ett stort antal människor från Ukraina.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)