I detta program möter Mikael Willgert kärnkraftsexpert Peter Rudling för att diskutera vi den katastrofala situation som våra politiker har försatt oss i när det gäller elförsörjningen. Vi talar också om den enda realistiska lösningen vilken bygger på kärnkraft. Vi inleder med att diskutera fjärde generationens kärnkraftverk som nu är på väg fram och där Sverige, som tidigare var en ledande kärnkraftsnation, knappt har någon pågående forsknings- eller utvecklingsverksamhet.

Fjärde generationens kärnkraftverk är en typ av reaktor som är mycket säker. Det enda som kan ske om man får en störning är att processen stannar av. Fjärde generationens kraftverk ger ett avfall som är radioaktivt endast i några hundra år till skillnad från dagens kraftverks avfall som är radioaktivt i hundratusentals år.

I dagens reaktorer utnyttjar man inte allt uran, kanske bara fem procent, för att producera el och värme. Med fjärde generationen används etthundra procent. Det gör att det blir ett väldigt bra energiutbyte.

Allt avfall vi har idag kan användas som bränsle i fjärde generationens verk. Även vapenplutonium som finns runt om i världen kan användas. Det gör att vi får ett säkert sätt att se till att detta försvinner och inte kan användas av terrorister, säger Peter. Även det uran vi har idag som ligger och väntar på slutförvaring kan användas, och bara det skulle kunna användas och driva fjärde generationens verk i tusentals år. Vi behöver inte bryta nytt på väldigt länge vilket är en fördel för miljön..

Det råder delade meningar om den nya generationens kärnkraft, som med allt annat. Debatten idag handlar mer om vem som har rätt än vad som är rätt. Man måste vara öppen, det som var sant för tio år sedan inte är sant idag, säger Peter. Energipolitiken måste modifieras efter de senaste rönen.

Förbränning av stenkol som skördar många dödsfall är en viktig fråga. Oavsett vad man står i debatten så måste man vara medveten om det.

Om vi ser på de tre kärnkraftsolyckor som skett i historien har den i USA under 70-talet inte skapat ett enda dödsfall. I den som skedde i Tjernobyl finns lite olika siffror men det är runt tvåhundra som dött och samma antal som kommer att avlida på grund av sköldkörtelcancer. I Fukushima avled många människor på grund av stress i den tvångsevakuering som gjordes, som dessutom inte var nödvändig. Men av direkt strålning fanns inga dödsfall i Japan.

Det folk inte är medvetna om är att det finns olika typer av reaktorer. Tjernobyl är den typ av reaktor som kommunisterna byggde i gamla sovjetunionen, för att producera billigt vapenplutonium. Säkerheten var inte prioriterad. Man använde grafit, vilket vi inte gör, så den typen av olycka kan aldrig ske hos oss.

Det forskas på fjärde generationen i en grupp länder där Sverige inte är med, och där både Ryssland och Kina är ledande. De satsar på detta då de inser att de kommer att kunna producera billig el som är både miljövänlig och säker. De kommer att få enorma konkurrensfördelar jämfört med resten av världen. Det forskas inte på detta i någon större skala i Sverige och det är väldigt allvarligt, det påverkar ju vår välfärd, där vi är beroende av tillgången av billig och säker el. Redan idag har vi elbrist i södra Sverige. När vi har det som kallast, blåser det som minst. Då fungerar vindkraften dåligt. Men vi stänger ner kärnkraftverken av politiska skäl, trots att de hade kunnat producera el länge till.

Sol och vind-kraft ger instabil energiförsörjning, ju mer vi bygger ut detta ju mer instabilitet riskerar vi. Det kan bli så allvarligt att inte ens våra bostäder kan värmas upp. Elkonsumtionen ökar samtidigt hela tiden. Det går inte riktigt ihop.

Miljörörelsen i USA är finansierad av oljeindustrin som har intresse av att fasa ut stenkolen och alla kärnkraftverk. Dyr naturgas måste därmed bli alternativet vilket gynnar dem.

Jag skulle vilja att vi slutar med subventioner till vind och sol-kraft och att vi återstartar Ringhals ett och två för att skapa en buffert av elproduktion. Sedan bör vi titta på hur vi ska komplettera dagens reaktorer med nya och gå med i samarbetet för generation fyra, säger Peter. Det viktiga är att vi inte ska bränna så mycket fossila bränslen. Vi måste också utbilda folk på energifrågan, för det är folket som väljer politikerna.

Länkar:

https://www.visualcapitalist.com/worlds-safest-source-energy/

https://www.electricitymap.org/map

https://www.globalconstructionreview.com/news/china-starts-work-landmark-fourth-generation-fast-/

https://www.analys.se/fukushima-myter-och-misstolkningar/

https://sciencing.com/about-6134607-nuclear-energy-vs--fossil-fuel.html

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)