Gunnar Sandelin beskriver läget i Sverige och den svenska migrationspolitikens skadliga konsekvenser i en föredragning inför det danska tryckfrihetssällskapet efter mottagande av 2020 års Sappho-pris.

Gunnar förklarar att det totala antalet uppehållstillstånd i Sverige har sexdubblats sedan 1980-talet och att det har varit en medveten utveckling från de svenska regeringarnas sida. 

Biträdande utrikesminister Pierre Schori jämförde redan 1997 i riksdagen, invandringskritiker med kriminella. 

Under förra året beviljade Sverige ungefär lika många uppehållstillstånd som övriga Norden tillsammans och coronapandemin har bara marginellt förändrat inflödet, som sannolikt kommer att landa på 90.000 tillstånd i år.

Samtliga faktauppgifter är hämtade från hemsidorna hos de nordiska ländernas myndigheter i samarbete med Affes statistikblogg.

Inför valet 1997 försäkrade vår statsminister att Sveriges, som han kallade det, restriktiva asylpolitik skulle ligga fast. I verkligheten blev det tvärtom om man ser till helhetsbilden. Den senaste uppgörelsen med miljöpartiet om gymnasielagen är ingenting annat än ett svek mot väljarna.

Sedan asylkrisen 2015 och fram till coronans utbrott har Sverige beviljat asyl till mer än dubbelt så många som övriga Norden tillsammans och åtta gånger fler än Danmark. Sverige har en lång tradition av att vilja vara en Humanitär Stormakt.

Den vidlyftiga svenska asylpolitiken har genomförts i praktiken av främst två generaldirektörer från Migrationsverket som 2007-2016 fungerat mer som asylaktivister än som myndighetschefer: Dan Eliasson och Anders Danielsson. De har fått understöd av en svensk journalistkår som till 80 procent är röd-grön.

Sandelin tog också upp exempel på skillnaderna i medieklimatet mellan Sverige och Danmark, där pressen kan publicera ytterst kritiska artiklar vad gäller den icke-västliga invandringen. I Sverige däremot stryker journalister till och med kriminella klanbaserade nätverk medhårs.

Den svenska demografin har förändrats drastiskt under 2000-talet, då cirka två miljoner uppehållstillstånd har beviljats. Befolkningen med utländsk bakgrund ökat med närmare en och en halv miljon medan de med svensk bakgrund minskat med knappt 25.000 personer.

Den största nettoinvandringen kommer från Syrien, medan svenskar är den största gruppen som utvandrar. Sverige har också den största muslimska nettoinvandringen i Norden, både till andel och antal. Beräkningar visar att Sverige år 2050 har störst andel muslimer av befolkningen i Europa (20.5 procent) om invandringen fortsätter i nuvarande takt.

Idag har närmare 30 procent av befolkningen utländsk bakgrund. Ser man på den mest brottsaktiva gruppen (män 15-44 år) så är siffran 36.5 procent.

Dessutom tar vi upp att män i denna åldersgrupp ökar mycket kraftigt i de 25 största kommunerna, att de har cirka 300 procents överrepresentation vad gäller brottsmisstankar, att de flesta misstänkta idag har utrikes bakgrund och att andra generationens invandrare för första gången har störst överrepresentation, vilket både regering och myndigheter talar tyst om.

Unga svenska kvinnor (18-29 år) är den mest massinvandringsvänliga gruppen i samhället. Nästan hälften av dem röstar på v+c+mp. Två tredjedelar om man inkluderar (s).

I föredraget tas också en studie av 11 imperiers uppgång och fall upp. En viktig förklaring till dess sammanbrott har att göra med att kvinnorna alltmer tog sig in och påverkade samhällslivet. Särskilt kom detta att medföra att empatin mot utgrupper ökade väsentligt, vilket medförde förändringar av demografin och att gränserna inte kunde hållas mot en invasion av främmande folkslag.

Slutligen rekommenderas två böcker: Antologin ”Priset” (12 författare om svensk repression) samt Karl-Olov Arnstbergs nyutkomna ”Godhetstyranniet”.
http://www.debattforlaget.se

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)