I detta program följer Mikael Willgert och Lars Bern upp situationen kring Corona och hur Kina tillsammans med de internationella finansintressenas har tagit steg framåt i spåren av Corona. Men först diskuteras den stämning som riktas mot Världshälsoorganisationen, WHO. 

På slutet diskuteras också våra pensionsbolags investeringar med våra pensionspengar och Hemköps bonussystem som ska minska köttkonsumtionen. 

Lars Bern berättar att WHO och de myndigheter som följt WHO:s rekommendationer utpekas som skyldiga till enorma ekonomiska skador. Dessa har orsakats till följd av de nedstängningar i samhället som tvingats fram utifrån WHO:s rekommendationer. Ett antal advokater förbereder nu en "class action", där man tar ett fall som får representera en hel grupp. Om det blir en fällande dom kan den ge alla i gruppen möjlighet att kräva ersättning. Detta kan göras i USA och i Kanada.

Utgångspunkten för detta är att man visar på att de PCR-testers resultat som man har baserat nedstängningarna på, inte är tillförlitliga. Metoden för testen som lanserades på 80 talet, bygger på att man tar fram små fragment av DNA ifrån virus och förökar dem för att fastställa dess förekomst. Att använda testet för att göra analyser av smittsamma sjukdomar var inte tanken och testet fungerar därför inte i det sammanhanget.

Kinesiska forskare har tittat på detta och det har visat sig i en studie som gjorts, att så mycket som 50 procent av resultaten av PCR-testerna är falska.
Detta har de redogjort för i en studie som har förpublicerats i en medicinsk tidskrift, men sedan dragits tillbaka då man krävt mer omfattande studier runt detta för att säkert kunna fastställa resultaten

Advokaten som drog igång denna stämning hävdar dock att de redan har klara bevis för att testerna inte har varit tillförlitliga. Och därför har nedstängningarna inte varit motiverade. En rad av våra vanliga förkylningsvirus kan ge upphov till ett positivt provsvar, har man konstaterat.

Om det blir en fällande dom är det sannolikt att Sverige är en av de få stater som klarar sig, då vi inte stängt ner samhället på samma sätt som resten av världen.

Att komma ihåg:

  • Sars Cov 2 är viruset
  • Covid 19 är sjukdomen
  • Corona är en familj av virus

Sverige har haft många äldre som avlidit med Corona, men det har inte varit fler än vid andra större influensaepidemier. Det man kan notera dock, är att människor med metabola sjukdomar är mer mottagliga för virus. Men tre veckors kostomläggning kan räcka för att dramatiskt förbättra prognosen om man skulle drabbas av Covid 19.

WHO,s agerande kan förklaras av att de experter som anlitas av dem har starka band med läkemedelsföretagen.

Kina har också kopplingar och stort inflytande över WHO. Det märkliga är att Kina trots en 140 gånger större befolkning har färre dödsfall än Sverige.

Att Asien haft få dödsfall beror på deras effektiva smittspårning och medicinering. Olika behandlingsmetoder har visat sig haft god effekt. Bland annat användande av malariamedicin och kortisonbaserade medel. I västvärlden har dessa behandlingsmetoder inte använts, då de inte tillåtits.Där finns därför de högsta dödsfallen.

Vilka tjänar på pandemin? 

Det finns stora pengar att tjäna för vaccinindustrin, där Bill Gates är en stor intressent, och han är en stor bidragsgivare till WHO. Nätverksföretagen har tjänat pengar till följd av företagens nedstängningar och ägarna till dessa har tjänat stora pengar eftersom de kunnat ta över marknadsandelar från småföretagen som stängt ner sina verksamheter.

Kina växer och ökar sin BNP, och deras position på världsmarknaden tar ett rejält kliv. Där finns ett intresse av att västvärlden fortsätter med sin nedstängning och bromsar ekonomin.  Kinas nerstängning i starten av epidemin var inte så stor procentuellt, sett till hela befolkningen.

Kina tjänar även på våra klimatåtgärder, eftersom det tar mycket resurser i anspråk. Kina skrev på Parisavtalet men behöver inte vidta åtgärder för 2030 och därför blir det inte några konsekvenser för dem då deras demografiska utveckling ändå kommer leda till minskat energibehov vid den tiden.

Om Sverige satsar stora pengar på koldioxidinfångning,så ska man veta att vi bidrar bara med någon promille av allt utsläpp.

Stora subventioner med skattemedel och ökad utlåning har gjort bankerna till en av de stora vinnarna.

Magdalena Andersson får en toppbefattning i IMF, ett exempel på hur många politiker blir belönade. Detta är något som vi tagit upp tidigare i Swebb-tv.

Nu har Hemköp gått ut med att de vill premiera kunder som inte köper kött. Ett stolligt förslag menar Lars Bern- de som drabbas väldigt hårt av Corona är de med metabola sjukdomarna orsakade av växtoljor, spannmål, socker och kolhydrater.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)