Analytiker Stig Berglund förklarar i ett samtal med Mikael Willgert hur några viktiga samhällsfunktioner, företag och lobbyorganisationer har betydelse för att styra USA.

Högsta domstolen i USA utgör en kritisk del av hur makten utövas och hur lagen tolkas. Där finns de konservativa originalisterna och de liberala. Skillnaden mellan dem är att liberalerna ser på juridik som ett verktyg för att komma framåt och vinna, ungefär som en advokat ser på det. De låter sina personliga åsikter påverka, till skillnad från de konservativa originalisterna som försöker tillämpa lagen som den står skriven, oavsett vad de själva anser. Detta skapar diskussioner om vilken sorts jurister som ska verka i domstolen.

Domare Amy Coney Barret som är en konservativ originalist har nu efterträtt den liberale Ruth Bader Ginsburg. Detta innebär ett numerärt överskott till originalisernas fördel,sex originalister mot tre liberala. Detta upprör demokraterna som menar att man nu förstört all balans i systemet, och de vill tillsätta ytterligare domare för att balansera upp detta.

Tanken är att domstolen ska vara en sista instans för uttolkning av lag, och inte ett politiskt slagfält.

Presidenten är den som nominerar kandidaterna till domstolen.

Hur fungerar makten? Det finns stora finansiella intressen, och så har vi den politiska makten, säger Stig. I den sistnämnda finns folkvalda politiska etablissemang som har en legitimitet att fatta politiska beslut. Sedan har vi byråkraterna i den djupa staten, och slutligen finns lobbyisterna, aktivisterna, tankesmedjorna med flera. Mängden intressenter som vill in i dessa påverkansgrupper är stor och ökar hela tiden. Så ser det även ut i Sverige.

Den amerikanska handelskammaren är den största lobbyistgruppen. De vill inte ha några gränskontroller, de vill ha ett fritt flöde av människor, tjänster och kapital. Något som går stick i stäv med det Trump vill ha.

Media, som också är en del av makten, gillar jag att kalla maktmedia säger Stig. De granskar och försöker styra medborgarna. De uppmärksammar och går på jakt efter människor som inte tycker som man ska. De kan dominera samhällssamtalet och diskussionen om vad som är acceptabelt, och den som inte ansluter till den åsikten blir åtklämd. Jag tror de blivit något de aldrig kunnat föreställa sig själv säger Stig.

Människorna som gör karriär i Washington D.C hoppar mellan positionerna i de olika maktgrupperna som nämndes tidigare, de känner ofta varandra och sympatiserar med varandra, och det är ingen slump att de även röstar demokratiskt till nittiofem procent. Nittioåtta procent av alla politiska donationer från privatpersoner i Washington D.C går till demokraterna.

Lobbygruppers påverkan regleras på olika sätt, men man kan tänka sig att när det till exempel handlar om normer för olika områden som stora företag representerar vad gäller produktion till exempel, så är det sannolikt så att strider pågår genom lobbygrupperna för att etablera olika standardlösningar. Och när dessa är etablerade är man ju ganska nöjd.

När lagstiftning produceras i kongressen så görs den av kongressledamöterna i samverkan med lobbyorganisationerna. Lobbyorganisationerna gör förslag på uppdrag av sina uppdragsgivare, som de sedan försöker sälja in till kongressledamöterna, som har förvandlats från självständiga entiteter till att bli mottagare av impulser och pengar.

Regelverken har blivit extremt komplicerade, och Trump har därför infört att för varje ny regel ska tio andra bort. Detta har inneburit att de experter inom ett visst område som tidigare hjälpt företag att navigera i djungeln av regelverk, nu inte upplever samma behov av sina tjänster.

Trump navigerar skickligt runt sina motståndare som ständigt motarbetar honom. Media motarbetar honom, samtidigt som de inte säger ett ord om mångmiljonkorruptionen som klanen Biden ägnat sig åt sedan 2011. Trots att det finns bevis i form av mail-korrespondens. När Washington post släppte nyheten om hårddiskar där allt detta kunde tas fram stängde Facebook ner deras konto, Twitter likadant. Detta är den största skandalen i USA på hundra år säger Stig.

Mark Zuckerberg VD för Facebook, har satsat 400 miljoner dollar för att få upp röstdeltagandet i de för demokraterna viktigaste delstaterna.

Jag hoppas Trump vinner valet. För Sveriges skull, och för mångas skull, avslutar Stig.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)