I Detta avsnitt talar vi om den ekonomiska utvecklingen i Sverige, ärligheten bland politiker, klimatfrågan, vänsteraktivisten i våra myndigheter mm.

Med utgångspunkt från EU-kommissionens nyligen släppta prognos för BNP-utvecklingen för de europeiska länderna, där Sverige hamnar på fjärde plats från botten, beskriver Lars Bern sin syn på den ekonomiska situationen för Sverige. Prognosen förutspår att Sverige skall få 1,1% BNP-ökning men med tanke på att denna procentsats ungefärligen motsvarar landets befolkningsökning skall vi inte räkna med att få något tillväxt alls då man ser på BNP per capita.

Lars Bern ser flera rekvisit som konstituerar U-länder t.ex. kriminaliteten, allt sämre infrastruktur, elektricitet som inte räcker till för expansion av företag. Sverige är inte längre ett rikt land utan ligger någonstans i mitten och rasar dessutom hela tiden neråt i jämförelse. EU-avgiften skall höjas nu etappvis under de närmsta åren trots att Sverige inte har någon tillväxt.

Vår avgift närmar sig nu 55 miljarder samtidigt som beräkningar visar att vi får tillbaka ungefär 11 miljarder. I en jämförelse med övriga länder i Europa minskar den genomsnittliga förmögenheten per capita i Sverige. Paradoxalt nog så ökar samtidigt de extremt förmögna i landet. Sverige har enlig Bern två stora slukhål nämligen migrationen och klimatagendan. De extremt förmögna har väsentligt lättare att på olika sätt komma undan dessa kostnader än de vanliga medborgarna.

Med referens till Swebbtvs program Fjärde statsmakten 26, där ett äldreboende enligt politikerna måste utrymmas, så har det kommit fram intressanta uppgifter. Det visar sig att det kommunala fastighetsbolaget Micasa som förvaltar fastigheten aldrig har ansett att de äldre måste flytta ut vid en eventuell renovering. Detta går helt på tvärs mot vad politikerna tidigare sagt. Det blir uppenbart att politikerna har förvrängt sanningen för att få igenom sina beslut om nerläggning av äldreboendet. Liknande fall har visat att sådana här boenden ofta omvandlas till migrantboenden.

Lars Bern ger sin syn på hur demokratin fungerar (eller inte fungerar). Röstandet på partier blir en väldigt opersonlig relation mellan de röstande och politikerna. Tidigare, innan partistöd infördes, var politikerna beroende av att hålla en god relation till väljarna. I dag finns inte detta incitament i samma grad. Man kan i dag ställa sig frågan om de politiker som styr oss verkligen är valda av oss. Visserligen finns personval men partierna har ändå väldigt stor makt över vilka politiker som i slutändan blir våra ledare.

I Kalmar fick Fredrik Reinfeldt 100.000 kr för en timmes föredrag. Vid en titt på Alla Bolag framgår det dock att detta bara är en spottstyver jämfört med hans övriga inkomster. Han blev efter sin roll som statsminister anställd som rådgivare på Bank of America. Lars Bern anser att de rikliga arvoden som utgått därifrån till Reinfeldt är att anse som efterskottsbetalning för väl utfört arbete i linje med globalisternas intresse. I jämförelse med hur korruption sker i utvecklingsländer, där transaktionerna sker under rådande mandatperioder, blir denna sorts postkorruption svårare att upptäcka.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)