EU-Valet handlar inte om högerextremism. Det handlar om att låta stater inom EU ha rätt att utöva sin demokrati. Ledarna i Ungern och Polen har betydligt större folkligt stöd än den svenska regeringen. Ändå påstår våra ledare att Ungern och Polen är odemokratiska. Detta beror på att våra ledare har definierat om demokrati till att betyda att man måste tycka som de.

Lars Bern menar att EU-valet är lika viktigt som våra riksdagsval. Mycket av vår framtid avgörs i EU. Valet är i Sverige den 26 maj (Ej 25 maj). Sveriges statsminister Stefan Löfvén har beskrivit valet som en folkomröstning om högerextremismen. Inget kan vara mer fel. Det är en folkomröstning om något mycket viktigare, menar Lars Bern. EU har kommit till på initiativ av de ekonomiska intressena i västvärlden. De stora bankernas och internationella företags intresse av att få bort nationella gränser och hinder har varit avgörande Dessa ekonomiska intressen har ett stort och växande politiskt inflytande inom EU och även FN, som de också har varit aktiva i skapandet av.

När EU såldes in till svenska folket var det som ett fredsprojekt för att hindra konflikter mellan europeiska länder. Det som händer nu är att EU snarast skapar konflikter mellan europeiska länder. De länder som inte vill ha öppna gränser och fri migration såsom Polen, Ungern m.fl. utmålas av våra ledare som odemokratiska. Detta är märkligt eftersom ledarna i dessa länder har ett mycket starkare folkligt stöd jämfört med ledarna exempelvis i Sverige som endast har ett bräckligt stöd. Demokrati innebär folkstyre och det som händer nu är att våra ledare definierar om demokrati till att demokrati innebär en politik i linje med den egna.

Om EU såldes in som ett fredsprojekt kan man inte börja straffa andra länder inom unionen. Det är här skiljelinjen går: Ska vi ha en union där nationalstaterna bestämmer det mesta själva och där EU handlar om att ha en fri marknad Eller vill vi ha en union där unionens olika länder inte styrs av demokratiskt valda regeringar. EU är inte en demokrati. Unionen styrs av en byråkrati där medborgarna har ett mycket svagt demokratiskt inflytande. Det kusliga är alltså att eliten i vårt land och i väst definierar om demokrati till att betyda att man tycker som eliten. Skulle man lyckas tvinga igenom denna politik mot folkflertalets vilja kommer sannolikt reaktionen bli våldsam och det har inget med fred att göra.

Vi måste istället hitta en väg där EU respekterar demokratin i olika länder. Mycket av motsättningarna handlar om att man i de länder som utmålas som odemokratiska lyssnar till att den egna befolkningen inte vill ha fri rörlighet och migration. Men i länder som Sverige har den frågan aldrig underställts folket. Den politiska eliten i Sverige säger att Sverige är ett exempel för resten av Europa medan sanningen är att många politiker i andra länder snarare varnar för utvecklingen i Sverige. EU-valet blir alltså ett val om vi vill ha en union som styrs av en överstatlig odemokratisk byråkrati eller om vi vill ha kvar vår nationella suveränitet. Lars Bern tycker att vi inte ska ge upp vårt självbestämmande och tycker man att det är viktigt ska man rösta i linje med detta. En skrämmande sak är att de ekonomiska intressena i västvärlden får ett ett allt starkare inflytande och att våra politiker lierar sig med dessa intressen. Det finns också en rad exempel, de senaste åren, på att högt uppsatta politiker får väl avlönade uppdrag i internationella banker efter att de lämnat politiken. Exempelvis Fredrik Reinfeldt, Erik Åsbrink och Anders Borg har fått denna typ av uppdrag. Även EU-tjänstemännen har fått förmåner som kan liknas vid den gamla adelns med höga löner och speciella skatteförmåner.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)