Dagens avsnitt av Erik & Matti inleder vi med att diskutera Edward Snowden och vad han betyder för oss personligen samt för världen i stort. Vi ställer, enligt vårt tycke, relevanta frågor kring hur det kommer sig att man fått ta del av vem han är medelst dokumentärer och varför han valde att lämna NSA för att bli visselblåsare och frihetskämpe. Vi summerar det hela med att han åtminstone varit med och understrukit hur viktigt det är med ett kritiskt förhållningssätt till makten och auktoriteter.

Nästa puck handlar om att stora delar av det Socialdemokratiska regeringspartiet skulle vilja avskaffa betyget "F" (Underkänt) och vad syftet bakom en sådan önskan skulle kunna vara. Vi konstaterar att den underliggande ambitionen tycks vara att alla ska bli lika dåliga, för att på så vis kunna få en så lättstyrd befolkning som möjligt. En parallell dras till att man inte kommer att få röka på uteserveringar snart och att man kan bli utslängd från en restaurant godtyckligt. Mönstret tycks vara att man aldrig ska få en fredad zon från storebror staten, utan tvärtom ska man hela tiden vara lite osäker eftersom man inte har några rättigheter gentemot auktoriteter som är i såväl dömande som verkställande position.

I kampen mellan Sabuni och Ullenhag delar vi syn på vem som vore bäst, men vi hoppas på olika. Erik vill se Ullenhag eftersom han tror att det vore spiken i kistan för Liberalerna, medan Matti ger dem en sista chans att rädda sig kvar om Sabuni kommer fram. Kopplat till Liberalernas paradoxalt nog ofria och riggade process kring att välja ledare kommer vi in på Kristdemokraternas totala svek i invandringsfrågan och konstaterar en viss skenhelighet i den sakrala rörelsen. Vi gör oss lustiga över att man skapar ett problem man vill förhindra och sedan röstar för att förvärra det fast man säger sig vilja göra tvärtom, när man röstar för 8000 anhörigafghaner till Sverige. Matti drar slutsatsen att handlar om narcissism i grunden. 

Överbefälhavarens och Försvarsmaktens deltagande i Prideparaden med hänvisning till att det är viktigt att bekämpa främlingsfientligheten blir en källa till glädje och upprördhet då själva syftet med ett försvar är att det ska vara ju "främlingsfientligt" i händelse av fientlighet från främlingar. Ett bisarrt uppträdande från människor som vi misstänker är totalt skrupelfria så länge gagerna är tillräckligt höga. Ytterligare en brasklapp kastas in med hänvisning till att demokrati är vår tids religion och vi påminner om att det är en process för att fatta beslut, men inte ett instrument för att bestämma vad som är sant.

På uppmaning från tittarna diskuterar vi narkotikalegalisering och abort. Vi är bägge för legalisering av narkotika då vi tror att det är det effektivaste sättet att få ned såväl kriminalitet som bruk. Den för oss övergripande dimensionen är dock att vuxna människor har förmåga till eget ansvar och att vi ställer oss kritiska till statens roll som beskyddare i alla lägen – vilket vi även kopplar ihop med rökförbud och dylikt. Vad abort beträffar har ingen av oss en hundraprocentigt utmejslad ståndpunkt, men vi anser att det är för lättvindigt att lösa alla problem med abort och vi tror att det generellt finns ett grundläggande strukturfel i att människor anser att de ska kunna ha obegränsat med sex utan att det ska få några konsekvenser.

Sveriges OS-ansökan behandlas kort och vi spekulerar i att makthavarna är med fokuserade på miljötänk än idrottsframgångar i samband med spelens genomförande – ytterligare ett tecken på att folket blir dragna vid näsan in i det sista. 

Sist men inte minst tar vi upp det faktum att många unga killar idag saknar manliga förebilder och dresseras in i en feminisering, istället för att man hjälper dem utveckla sin egen unika identitet. Många skulle vara behjälpta av en digital detox för att kunna få tid att hitta sig själva och tillsammans med anda i motsvarande situation komma bort från sina vardagliga roller och rutiner, för att på så vis upptäcka sig själva på nytt.

------------------

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)