Swebbtv Nyheter 17 april 2020 om coronaviruset, landets civilförsvar, SMHI, Danmark och mycket annat.

Svenskt civilförsvar och krisberedskap monterades ned under 90-talet och skrotades mer eller mindre under 2000-talet. Igår debatterades frågan i Riksdagen och beslut kommer fattas nästa vecka om fortsatt återuppbyggnad av civilförsvaret i enlighet med Försvarsberedningens inriktningsbeslut.

En studie som genomfördes 2009-2014 vid Umeå universitet, som skulle studera hur det kom sig att fler män än kvinnor är professorer, visade på att det i själva verket är män som diskrimineras vid professorssutnämningar i Sverige, detta trots att de är mer produktiva. Enligt studien har man i själva verket haft lägre trösklar för kvinnor vilket har ökat utnämningarna med 78% för kvinnor och 28% för män. Syftet med diskrimineringen sägs vara att öka andelen kvinnliga professorer.

SMHI medger att deras datorsimuleringar påvisar en högre uppvärmning i framtiden än vad fakta påvisar. Man har överdrivit antaganden om klimatkänslighet och utsläpp i simuleringarna och därmed fått en högre värmeutveckling, som i verkligheten inte infriats.

Myndigheterna i USA utreder nu om Covid-19 kom från virusforskningslabbet i Wuhan. Swebbtv har tagit del av information om att en forskare vid namn Shi Zhengli från Wuhan i Kina blev avlönad av både USA och Kina redan år 2015. Hon bedrev forskning på det nya Coronaviruset baserat på SARS-viruset från 2003, på det amerikanska universitetet i North Carolina. Hon återvände senare till Wuhan i Kina och fortsatte sin forskning om Coronavirus i fladdermöss. Enligt uppgift ska hon ha forskat fram en teknik för att förstärka Coronaviruset.

Danmark inrättar en speciell myndighet kallad Hemresestyrelsen för att ansvara för att utlänningar som inte får befinna sig i landet ska åka hem. Myndigheten kommer att ha 250 medarbetare.

Sabotage av 5G-telefonmaster. Misstänksamheten och missnöjet mot implementeringen av 5G ökar i världen. I bland annat Nederländerna har flera 5G-antenner blivit förstörda av okända personer vilket har gjort att det inte har gått att ringa över huvudtaget med mobiltelefon.

Kom Coronasmittan till Sverige tidigare än vi hittills trott? I oktober 2019 ägde militär-OS rum i Wuhan i Kina. 118 svenska idrottare var på plats. När de återvände till Sverige uppvisade flera av dem luftvägssymptom, men alla blev friska efter några veckor. Fem av dem har nu testats för Coronaviruset, och en av dessa har testats positivt. Det är oklart när och var denne smittades.

Kraftig ökning av skadegörelse i kollektivtrafiken i Stockholm. Skadegörelsen i SL-trafiken har ökat kraftigt. Under perioden 16 mars till 5 april i år ökade skadegörelsen på spårburen trafik med 43-50% jämfört med samma period i fjol. Skadegörelsen på pendeltågen ökade med 130-280%. Flera pendeltåg har behövt tas ur trafik p.g.a. omfattande krossande av fönsterrutor. Även busstrafiken har drabbats, med bland annat sönderslagna busskurer. 

Priserna på privatägda bostäder gick ner i mars med 0,5%, enligt Valueguard. Priserna på bostadsrätter föll med 1% och på villor med 0,1%. Den största nedgången var i Stockholm, där bostadsrätter gick ner med 1,7%.

TV4 har en serie som handlar om hur invandrare byggt Sverige. Men nu har Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum har släppt en ny rapport som visar att en majoritet av utrikes födda aldrig blir självförsörjande i Sverige.

Entreprenörskapsforum, en oberoende forskningsstiftelse, släppte i veckan en rapport med titeln "När bli utrikesfödda självförsörjande?". Rapporten författades av en professor och en universitetslektor. Rapporten undersöker självförsörjande, och inte sysselsättning. Sysselsättningsstatistiken sägs vara en otillräcklig indikator på ekonomisk aktivitet, i och med att även en timmes arbete under en månad räknas som sysselsättning. Istället undersöks alltså självförsörjande, vilket definieras som en månadsinkomst på cirka 12 600 kronor efter skatt.

Skillnaden mellan sysselsättning och självförsörjande visar sig vara mycket stor. Efter fem år är det mindre än hälften av de sysselsatta som även är självförsörjande. Och sammantaget visar rapporten att en majoritet av utrikes födda varken är självförsörjande, eller någonsin har varit det. Författarna skriver att bland individer med härkomst i Afrika respektive Mellanöstern uppnådde 38 respektive 36 procent självförsörjande under 2016, högt räknat. Samtidigt låg motsvarande siffra för inrikes födda och individer från våra nordiska grannländer på 73 procent. Samtidigt bedömer rapportförfattarna av självförsörjningsgraden ändå är överskattad, bl.a. p.g.a. anställningssubventioner till arbetsgivare och även det lågt satta gränsvärdet för att räknas som självförsörjande.

Swebbtv växer och vi har haft en och en halv miljon visningar den senaste månaden. Antalet unika tittare är fler än en halv miljon de senaste månaderna. Vi vill tacka er alla för att ni ser och delar våra program. Missa inte vårt nya program Ring Swebbtv där ni tittare kan ringa in på tisdag kl 10.00 och dela med av era tankar och funderingar. Först ut denna vecka var Erik Berglund. Nästa vecka ser vi Lennart Matikainen i programmet.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)