Först vill vi tacka för allt stöd! Så fint med all omtänksamhet och att så många vill bidra och ställa upp på olika sätt. Vi har inte hunnit gå igenom alla mail ännu men betar av allteftersom. För att inte avstanna helt testar vi Vimeo som är en ny plattform istället för Youtube. Ge gärna kommentarer om hur det fungerar.

Första programmet på den nya plattformen är den tredje och sista delen av samtalet med prof. em. Arnstberg om framtiden för nationen och vad som kommer efter demokratin.

I denna tredje och sista del av lördagsintervjun med professor em. Arnstberg, talar vi om slöjans betydelse, om demokratibegreppet som är tätt knutet till nationen samt om återkomsten av stadsstaten som fenomen.

Vi diskuterar slöjans symbolvärde och vad den kommunicerar. Slöjan eller huvudduken demonstrerar en tillhörighet till det egna kollektivet. Att ta av sig denna visar att man inte hör till kollektivet och då riskerar man bli ifrågasatt av sina egna. 

Slöjan demonstrerar att man inte vill ta en del av den nya kulturen som man har valt att bosätta sig i om den är ickemuslimsk. Att klä små barn i slöja blir ett sätt att markera att även de har en speciell kultur och religion. Det blir ett sätt att upprätthålla ursprungskulturen. Sedvänjan att använda huvudduk trivialiseras ofta i den allmänna debatten och man inser inte alltid symbolvärdet.

I avsnittet diskuterar vi även böneutrop och dess effekter på omgivningen. Man kan se det som att man sakta men säkert flyttar fram sina positioner och på så sätt legitimerar sin kultur och religion i det allmänna samhället. Kyrkklockorna som jämförelse är symboler i vårt sedan länge kristna kulturarv.

Liksom i de två tidigare delarna med utgångspunkt i Arnstbergs bok ”Efter demokratin” diskuteras demokratibegreppet. Demokrati betyder folkstyre, men när folket inte längre de facto styr är statsskicket inte en reell demokrati. Uppfinningsrikedomen är stor när det gäller att kringgå demokratin genom att liera sig med småpartier för att sitta kvar vid makten och utmanövrera nya partier. Ett problem som uppstår är att politikerna har en tendens att rikta sig till de svaga och minoriteter i samhället för att få deras röster istället för att genomföra nödvändiga men impopulära beslut för landet och hela folkets bästa.

Där nationalismen har landets och folkets intressen i fokus så har globalismen en annan logik där multinationella företag och andra internationella intressen är de som ställer kraven. Folkviljan blir något som ska hanteras, som ett hinder. Trots de uppenbara problemområden och förbättringsmöjligheter som finns i Sverige idag så drivs våra politiker ofta av andra saker än att göra folkets vilja. Man driver gärna en globalistisk agenda på bekostnad av det egna folket då pengar och karriärmöjligheter lockar.

Men utan våra nationsgränser, som globalister ser som hinder, kommer människor inte kunna ha demokrati. Istället etableras en global tyranni. Nationen är ett nödvändigt ramverk för att folket ska kunna ha inflytande över politiken. En global demokrati är otänkbar. Alla som är emot nationalism behöver tänka efter vad alternativet är.

I programmet ges även en spaning in i framtiden: i ett scenario där nationalstaterna successivt bryts sönder växer stora och bevakade ”gated communities” fram med höga avgifter. Dessa kommer att ha gränsbevakning och garantera säkerhet innanför murarna. De rika och mäktiga sätter spelreglerna som alltid. Men fördelarna är mycket få för dem som inte kommer att råd att bo i dessa områden.

---------------------- 

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)