I detta program ger Lars Bern sin syn på riskerna med att använda felaktiga modeller för spridningen av Corona eller för klimatet. Modellerna måste hela tiden stämmas av mot verkligheten och han menar att detta inte har skett. De sista 20 minuterna diskuterar Lars Bern några frågor med Mikael Willgert.

I detta program ger Lars Bern sin syn på riskerna med att använda felaktiga modeller för spridningen av Corona eller för klimatet. Modellerna måste hela tiden stämmas av mot verkligheten och han menar att detta inte har skett. De sista 20 minuterna diskuterar Lars Bern några frågor med Mikael Willgert.

Lars Bern som fortfarande har vissa spår av sin tidigare cancersjukdom håller sig på grund av Coronapandemin isolerad i karantän på sitt landställe, men följer noga samhällsdebatten. Han vill här förmedla sin bild av de politiska konsekvenserna av regeringens agerande under pandemin. Det har ju under våren i Sveriges riksdag varit det som kallas borgfred då sittande regering inte kritiseras så mycket. Men nu i samband med att andra länder kommer med allt starkare kritik mot Sveriges agerande så börjar även de politiska partierna i riksdagen att komma med sin kritik.

Bern vill först påminna om hur det lät från folkhälsomyndigheten i början av pandemin och att de antog att viruset var extremt smittsamt och att den bästa strategin vara att hålla antalet smittade på en sådan nivå att sjukhusen skulle hinna med att vårda. Även om Anders Tegnell var talesman för myndigheten så anser Bern att Johan Giesecke var den som styrde så som en slags gudfader. Tanken var att man skulle uppnå så kallad flockimmunitet då ca hälften av befolkningen var smittad. Man gjorde matematiska modeller och förutsägelser om hur smittan skulle spridas i Sverige. Våra grannländer hade dock en helt annan strategi som gick ut på att till varje pris hindra att smittan spreds med syftet att vinna så mycket tid som möjligt för att förbättra sina vårdmetoder eller till och med hinna få fram ett vaccin. Lars Bern drar slutsatsen att vår strategi inte var särskilt lyckad.

Sveriges regering har under hela denna tid förlitat sig på folkhälsomyndigheten och inte vågat överväga andra strategier än vad denna rekommenderat. Nu kan man se att denna strategi skadat Sverige då andra länder förhåller sig negativa till hur vi agerat, vilket är mycket allvarligt då vi är helt beroende av handel med andra länder. Den eftertraktade flockimmuniteten är långt borta. Hanterandet av våra gamla människor som enligt strategin skulle skyddas har misslyckats kapitalt genom helt okontrollerad smittspridning på vårdhem och genom vårdpersonal. Lars skräder inte orden då han påtalar att regeringens tal om att Sverige är en humanitär stormakt är ett direkt hån mot hans egen generation. Ett av de svåra felen som gjort är att de modellberäkningar som använts och ligger till grund för Sveriges strategi inte har kontrollerats om de verkligen stämmer via rigorösa mätningar.

Även på klimatområdet har detta felaktiga beteende upprepats. Klimatmodellerna som används och som spår förändrat klimat och som gör det möjligt för politikerna att införa nya och högre klimatskatter, har gång på gång visat sig inte stämma. Som exempel har SMHI tillverkat en modell för vattenhöjden för en viss plats i Skåne som legat stabilt i under mycket lång tid men som nu plötsligt, enligt modellen, ska börja stiga kraftigt. Den ökning av koldioxid som pågått under lång tid har enligt de officiella klimatmodellerna berott på mänskligt utsläpp av växthusgaser, men den kraftiga inbromsningen av dessa utsläpp på grund av Coronapandemin har inte gett ens ett litet hack på kurvorna. Därför menar Bern att de ökningar av koldioxid i atmosfären har andra orsaker än människans aktiviteter.

Avslutningsvis talar Lars Bern om greppet som det så kallade läkemedelsindustriella komplexet har om våra samhällen. Nu under pandemin har det varit extra viktigt med rätt mat och att man intar vitaminer och mineraler. Om detta talar läkare och myndigheter inte mycket. Istället bedrivs en häxjakt på de modiga och sanningssökande läkare som vågar gå ut och tala om våra födoämnens viktiga roll för att bibehålla ett starkt immunförsvar. Lars går så långt som att säga att läkemedelsbolagen inte vill att vi ska ha ett starkt immunförsvar för då blir vi aldrig sjuka och de får då inte sälja någon medicin.

I samtalet med Mikael Willgert diskuterar de om alla partier insett att energiskatterna och andra relaterade skatter på ca 100 miljarder är en absolut nödvändighet för att få budgeten att gå ihop vilket gör att inget parti protesterar, De berör också den överrepresentation som har varit väldigt stor i vissa folkgrupper när det gäller Corona. Lars Bern menar att detta beror på D-vitaminbrist kopplad till dålig anpassning till Sveriges klimat.

Vi kommer också in på att det årliga handelsnettot med EU idag är ca 200 miljarder kronor sämre än när vi gick med i EU.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)