Thomas Jackson är en psykiater som under nästan 15 år har uppmärksammat barn som tvingas att ligga i sina sängar och verka apatiska. Nu har två av dessa barn, som idag är vuxna, trätt fram och berättat om misshandeln.

Genom åren handlar det troligen om tusentals barn som har tvingats till detta av sina föräldrar. Tvånget och den behandling de utsätts för skadar barnen på riktigt och kan i vissa fall leda till döden.

Att detta har kunnat fortgå under så många år beror på att journalister, advokater, forskare, barnläkare m.fl. har skyddat föräldrarna istället för barnen. Jackson menar att detta är en av de största skandaler vi haft i Sverige. Det svenska systemet för uppehållstillstånd gör att barnen blir verktyg i ett asylbedrägeri.

Även i utlandet har man undrat vad som pågår och BBC gjorde 2017 ett reportage om de apatiska barnen i Sverige och kallar detta ”Sweden Mystery Illness” eftersom det är ett fenomen som bara har förekommit i Sverige.

Jackson menar att det är SVT som bär skulden för att barnen har plågats. De har släppt fram journalisten Gellert Tamas som har kallat de läkare och andra som har ifrågasatt asylbedrägerierna för rasister och främlingsfientliga. SVTs och Gellert Tamas agerande har gjort att i stort sett ingen förutom Thomas Jackson, har vågat ifrågasätta bedrägerierna som skadar barnen så svårt.

Vi jämför aktivisten Gellert Tamas med Greta Thunberg som inte heller har någon speciell kunskap i de sakfrågor som de driver. Båda aktivisterna passar mediedramaturgin och förs därför fram av medierna.

Även när det gäller forskarna finns en likhet. Karl Sallin som har forskat kring de apatiska tillåts inte att komma fram till det självklara, nämligen att föräldrarna är bedragare. Men denna förklaring är inte tillåten i forskarkollektivet. Istället måste man konstruera en helt felaktig diagnos.

När det gäller klimatforskningen finns likheten att forskarna inte heller där får betalt för sitt arbete om de för fram det mest troliga och självklara, nämligen att klimatet variera av naturliga orsaker och att det alltid har gjort så.

Thomas Jackson menar att Karolinska Institutet till och med kan ifrågasättas som institution bakom nobelpriset i medicin, när man inte ens kan avslöja sitt eget forskningsfusk.

Vi konstaterar att det som har drivit på hela förloppet är våra insamlade skattemedel som har missbrukats av föräldrarna, advokater och andra inblandade.

Han menar att Socialstyrelsen nu måste gripa in för att stoppa misshandeln. Helst borde alla barn som utsätts för denna omedelbart omhändertas.

Troligen kan, enligt Thomas Jackson, barnen kräva skadestånd. Däremot är det mer oklart hur läkarna kommer att kunna ställas till svars. Thomas föreslår en ny lagstiftning som gör det möjligt för läkarna att ändra en felaktig ordinering i fall där de har blivit utsatta för bedrägeri eller simulering, utan att bli skyldiga till att på grund av bedrägeriet ha utfört en felaktig behandling.

Jackson lägger skulden för katastrofen på medierna och framförallt på SVT och Uppdrag granskning som lät Gellert Tamas angripa alla som gick emot bedrägerierna. De läkare som protesterade fick aldrig komma till tals. SVT tvingade även Svenska Dagbladet att ta bort debattartiklar där Jackson yttrade sig. SVT tystade även Karolinska Institutets relevanta forskning kring de apatiska barnen.

Vi avslutar med att granska mediernas artiklar efter Magasinet Filters avslöjande och konstaterar att ingen av de etablerade kanalerna låter den mest meriterade experten i frågan, Thomas Jackson, komma till tals. Istället låter exempelvis DN Gellert Tamas återigen komma till tals.

Sist i programmet får vi också höra ett av de nu vuxna barnen, Anahit Arkelyan, ge sin syn på Gellert Tamas agerande.

apatiska

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)