Lars Berns Tal från bokmässan

Lars Bern talar på Alternativa bok-och mediemässan om de krafter som ligger bakom den metabola pandemin och som vill skapa en gränslös värld, är de stora globala företagen och deras hyperförmögna ägare. Det låter vackert med en gränslös värld, men utan gränser kan vi inte behålla demokratin. Makten går över till ekonomiska intressen i det globalistiska samhället. Och vi har sett över hela 90-talet är ju hur de mest förmögna får mer makt, och medborgarna får allt mindre.

Vi ser idag hur globalisterna dominerar media i västvärlden vilket beror på att de tagit kontroll och etablerat sin agenda. När vi pratar om diktatur i andra länder är vi blinda för vad som sker i vårt eget samhälle och ser inte likheterna, på grund av att det uttrycks på ett annat sätt. Vi har ett betydande åsiktsförtyck i vårt samhälle. Och för att komma åt detta måste vi utmana de stora ekonomiska intressena.

Lars Bern kommer in på ett annat ämne där han ser en nödvändighet av att satsa på en alternativ politisk inriktning. Det handlar om de metabola sjukdomarna med fetma, diabetes, cancer m.fl En förklaring till varför vi får dessa metabola sjukdomar ger han i sin bok ” Den metabola pandemin”.

Där förklaras sambanden och hur vi ska leva för att undvika dessa sjukdomar. Du kan hitta Lars Berns bok i webbutiken på Swebbtv.se Riksföreningen för metabol hälsa är en förening skapad av Lars Bern, en folkrörelse för en bättre folkhälsa.https://www.metabolhalsa.se/

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)