Vi inleder med att diskutera en artikel i Göteborgsposten där präster och artister uppmanar AP-fonderna att flytta pensionspengarna bort från den lönsamma sektorn för fossil energi.

Lars Bern förklarar att orsaken till att så många artister, som inte har relevant utbildning eller speciell kunskap, skriver på dessa upprop är att de hoppas på att få uppdrag. Det är en ren marknadsföring.

I sitt upprop skriver de om en mängd klimathot och Lars Bern går igenom några av dessa och förklarar på vilket sätt de är falska.

Dessutom är Sveriges möjligheter att påverka de stora ländernas utsläpp helt försumbara eftersom de folkrika och delvis fattiga länderna prioriterar att ge sina befolkningar elektricitet. Detta sker framförallt med kraftverk som drivs av fossila bränslen.

Det allvarliga med denna artikel i GP är att tidningen uppenbarligen inte har några journalister som kan granska debattörernas helt felaktiga påståenden. De borde vara enkla att bemöta, Lars Bern menar att denna brist är ett genomgående drag hos den svenska journalistiken eftersom den har blivit ett propagandainstrument för makthavare.

Medierna lobbar också konsekvent för vindkraft trots att denna inte kan ge oss en effektiv elförsörjning på grund av den intermittenta funktionen.

Lars Bern menar dessutom att det finns en dold agenda som innebär att människors frihet begränsas och att en liten elit kan flyta ovanpå. De föreslagna lösningarna leder till att de sämst ställda drabbas hårdast.

Vi kommer in på att trängselavgifterna ska höjas rejält och att tidsintervallet då avgiften gäller ska utsträckas. Också parkeringsavgifterna har höjts kraftigt. Alla dessa kostnader drabbar alla lika och följer inte principen om "skatt efter bärkraft".

Vi kommenterar SVTs försök att lobba för flygskatten där de kommer fram till att skatten på flyg egentligen är låg. Tyvärr räknar SVT fel när det gäller skatten på bensin eftersom de glömmer momsen på 25%.

Lars Bern berättar att han tidigare var engagerad i Folkpartiet och att de strävade mot maximal frihet för medborgarna. Liberalerna idag har snarast som mål att ge maximal frihet för de internationella finansintressena. Han spårar detta långt tillbaka i partiets utveckling och till en akademisk överklass i Stockholm som också är den grupp som stöder Erik Ullenhag.

Den andra huvudkandidaten till posten som partiledare för Liberalerna, Nyamko Sabuni, är enligt Lars Bern mer kompetent och har vid utfrågning i Expressen visat att hon inte duckar för den infekterade integrationsfrågan.

Vi avslutar med kommentar kring förslaget att förbjuda alternativ behandling vid allvarliga sjukdomar.

Lars Bern menar att skolmedicinen har misslyckats helt med att motverka den skenande utvecklingen av metabola sjukdomar och att det är djupt upprörande att försöka stoppa alternativen.

Han ger ett personligt exempel på behandling av gikt där han blivit besvärsfri genom att inta hög dos av C-vitamin dagligen, uppdelad under dygnet

 

Länk till GPs artikel:

https://www.gp.se/debatt/l%C3%A5t-v%C3%A5ra-pensionspengar-f%C3%A5-f%C3%B6tter-och-r%C3%A4dda-klimatet-1.15506763

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)