I detta program kommenterar vi några nyheter och går sedan lite djupare in i frågan varför våra politiker driver politik som ingen har frågat efter. Vi tittar på ett spännande dokument från 60-talet om hur man skulle begränsa befolkningen och ser att det mesta har genomförts i Sverige. Vi avslutar med en diskussion om drönare som dödar.

Vi börjar med en nyhet i utländska medier om att President Macron blev utjagad från en teater och var tvungen att fly tillsamman med sin fru, assisterad av polis. Inte ens detta har uppmärksammats i svensk media. Lars Bern menar att om motsvarande hade hänt för Trump i USA, Orban i Ungern eller Xi Jinping i Kina, hade det blivit omfattande reportage i svenska medier.

Även demonstrationer utförda av lantbrukare i Nederländerna, Tyskland och Frankrike har möts med tystnad.

Det har ryktats om en stundande konkurs för Postnord, det företag som har hand om posten i Sverige. Antalet klagomål på posthanteringen har i stort sett trefaldigats under det senaste decenniet. Detta trots att Postnord var mycket tidiga med att framhålla sin jämställda styrelse. Bern kommenterar det med att när företag fokuserar på politiskt opportuna strategier tappar man fokus på kärnverksamheten.

Landshövding Anders Danielsson har fått i uppdrag att klimatanpassa våra lagar. Han har tidigare varit generaldirektör för migrationsverket samt chef för SÄPO. Det kanske inte är så konstigt att just han valts ut till denna roll menar Lars Bern. Även i detta fall handlar det om att öka kontrollen över befolkningen.

I Stockholm har en innerstadsgata blivit miljözon och får inte trafikeras med äldre diselbilar. I Stockholm sitter miljöpartiet med i kommunledningen och i riksdagen sitter de med i regeringen. Då blir det så här menar Lars. På sikt vill man låta hela innerstaden i Stockholm utgöra miljözoner. Detta leder till att endast folk som har råd med nya bilar kan köra innan för tullarna påpekar Lars. Beräkningar har visat att kostnaden för stockholmarna skulle bli tio miljarder kronor, samtidigt som miljönyttan skulle vara mindre än en procent av detta. Återigen återfinns det trots sin litenhet, inflytelserika miljöpartiets nära besluten. Lars beskriver hur detta parti brinner för att detaljreglera vardagen för befolkningen genom sin politik. Partiet har ett fullständigt oproportionellt inflytande.

Samtalet leder in på World economic forum som just varit i Davos. Enligt Lars Bern är detta möte främst till för att globala företag och makthavare skall få marknadsföra sina planer för framtiden. Under detta möte förekommer inte mycket av demokratiska beslut utan här får nationella ledare veta vilken politik de skall föra och vilka sakfrågor som skall finnas på agendan. Härigenom kan man få en förklaring till varför politiker bedriver politik som inga väljare har efterfrågat.

På hemmaplan är det motigt för de svenska politikerna. Förtroendesiffrorna är dåliga och till råga på allt återfinns KD:s och SD:s partiledare i toppen. Vänsterns partiledare hoppar av och flyttar till Vietnam. Jan Björklund flyttar till Rom. Kanske Sjöstedt och Björklund är klimatflyktingar och flyr Sveriges trista klimat funderar Bern.

En Swebbtv-tittare har skickat in ett spännande dokument som diskuteras. Dokumentet som är författat i en myndighet i USA 1969 handlar om barnbegränsning för att stävja en befolkningsökning. Det intressanta är bara det att metoderna som beskrivs sammanfaller förvånande väl med hur situationen har kommit att bli i Sverige i dag. Det beskrivs bl.a. hur fertiliteten hos befolkningen bör försämras, samt hur normer och värderingar bör förändras för att minska viljan at skaffa barn. Lars Bern påminner om att vi även i Sverige genom makarna Myrdals försorg också haft program för befolkningskontroll. Han menar emellertid, med stöd av framlidne Hans Rosling, att skadliga befolkningsökningar bäst förhindras genom att länder har en god ekonomisk utveckling. Detta leder, menar han, automatisk till en avmattning i befolkningstillväxten.

Sista ämnet handlar om rätten för en stat, som inte ligger i krig, att skicka i väg drönare för att döda en misshaglig person. Detta apropå USAs attack mot den iranske generalen Qassem Soleimani. Lars menar att USA kan ha öppnat Pandoras ask genom detta agerande. Varför skall inte andra länder göra likadant?

Filer:

pdfJaffe_Memo.pdf

pdfkemisk-riskprofil-for-dricksvatten.pdf

pdflakemedelsrapport_slutrapport.pdf

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)