Jan Tullberg är docent i företagsekonomi från Handelshögskolan och han beskriver i programmet riksdagens generösare regler för anhöriginvandring och mediernas mörkande. Vi talar också om en ny rapport angående kopplingen mellan invandring och kriminalitet.

Vi börjar med att diskutera riksdagens beslut i början av juni, att öppna upp för en generösare anhöriginvandring. Samtidigt röstade riksdagen igenom en förlängning av det som allmänt kallas "stramare regler" för invandring. Men dessa regler har i realiteten inte gjort någon större skillnad.

Mer än 130 000 uppehållstillstånd har beviljats per år de senaste tre åren. Detta trots att vi enligt regeringen har "EUs stramaste regler".  

Sveriges befolkning ökar med en allt snabbare takt pga de höga invandrartalen, medan den svenska ursprungsbefolkningen har legat stabilt under den senare hälften av 1900-talet. Våra nordiska grannländer har mindre än en fjärdedel av Sveriges flyktinginvandring i absoluta tal.

Tullberg beskriver att svårigheten med att integrera människor i det svenska samhället ökar i och med att olika folkgruppers diaspora blir allt större. Då minskar behovet av att integrera sig. Man klarar sig bra i den egna gruppen inom landet.

Riksdagen har också beslutat att gymnasielagen förlängs trots att endast 6% av de som berörs av lagen klarar av sina gymnasiestudier på utsatt tid. Detta påverkar även undervisningen för de svenska eleverna och andra invandrare som är bättre integrerade.

Skolväsendet har under många år sänkt nivån på undervisningen, något som gjort att kunskapsnivån har sjunkit redan före massinvandringen. Med införseln av elever med bristfälliga språk- och förkunskaper sjunker nivån ytterligare, vilket gör att den kunskapsintensiva industrin får allt större problem med kompetensförsörjningen.

Lärarna får även svårt att sätta ärliga betyg då dessa kan ligga till grund för om personen får uppehållstillstånd eller inte. Vi diskuterar om detta ansvar verkligen skall ligga på lärarkåren och vad följderna kan tänkas bli med felaktiga betyg.

Enligt den nya lagen får även alternativt skyddsbehövande, med tillfälliga uppehållstillstånd, ta hit sina anhöriga. Alternativt skyddsbehövande är personer som tagit sig till Sverige utan asylskäl. I och med Syriens förbättrade säkerhetsläge så har flyktingskälen minskat i styrka.

Trots detta får även dessa grupper flytta hit sina anhöriga. Problemet kvarstår med var alla dessa människor skall bo och hur de ska förtjäna sitt uppehälle i Sverige. 

Över 90% av de som kommer till Sverige saknar identitetshandlingar och behöver inte numera göra sina skäl för att få uppehållstillstånd sannolika. I och med detta har många skaffat sig ett flertal olika identiteter som också möjliggör multipla bidrag.

Enligt en rapport framtagen av Det Goda Samhället baserad på information från Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, så misstänks invandrare eller barn till invandrare för majoriteten av antalet brott som begås i Sverige. Ett trendbrott är att den andra generationens invandrare är mer kriminella än den första generationens invandrare. 

Advokater och jurister i Sverige tjänar stora pengar på den ökande kriminaliteten. Tullberg resonerar om att det verkar som att det saknas incitament för att permanent åtgärda dessa problem.

 Vi diskuterar om hur justitieminister Morgan Johansson medvetet vilseleder i media om koppling mellan invandrare och den ökande kriminaliteten. Han vet hur verkligheten förhåller sig men väljer ändå att vilseleda om detta genom felaktigt skylla på sociala faktorer. Att vilseleda för att sitta kvar i regeringsställning är en form av bedrägeri mot Sveriges befolkning. Jan Tullberg konstaterar att vilseledandet underlättas av att det saknas konsekvensutredningar om hur olika politiska beslut påverkar samhällsutvecklingen.

Rapporten från Det Goda Samhället har knappt alls rapporterats i reguljära medier.

Jan Tullberg nämner Nyamko Sabunis pudlande om mångkulturen som ett exempel på mediernas förtryck och motstånd mot en öppen diskussion i dessa frågor. Han varnar för att pudlandet försvagar den egna positionen och även inskärper behovet av att underordna sig den politiska korrektheten

Vi avslutar med Jans gamla jämförellse att Sveriges invandring i procent är större än USA´s under den stora invandringen i slutet av 1800-talet.

Jan Tullbergs bok om migrationen  "Låsningen" kan köpas som e-bok för 19 kr från Adlibris.

Det Goda Samhällets rapport finns på https://detgodasamhallet.com/rapport-om-invandring-om-brottslighet/

---------------------- 

Stöd Swebbtv på olika sätt:

- Skicka dina tips eller förslag på "inskickade klipp" till info@swebbtv.se

- Göra översättningar av program till engelska. Skicka mail om du är intresserad

- Se alla våra program på vår hemsida www.swebbtv.se och berätta för andra

- Stödja ekonomiskt på Swish 123 535 86 92 (OBS Nytt), eller bankgiro 147-0558.

Du kan också donera direkt eller som månadsgivare på bankkonto 9235-229 1186 (9235 är clearingnummer).

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)