Erik inleder med att tala om Alexander Schulman som har skrivit en krönika där Greta Thunberg, Heliga Birgitta, Dag Hammarskjöld är på ena sidan och Trump, Brexit och Putin på andra sidan.

Schulman berättar sagan om aposteln Greta som står för det goda i världen. Alexander resonerar om hur han knappt vågar gå ned för att träffa aposteln Greta, denna av etablissemanget upphöjda gestalt. Är han värdig att träffa henne? Det är frågan han ställer sig.

Sagornas syfte är att beskriva verkligheten som en kamp mellan ont och gott som vi ska tro på, för att förstå var vi befinner oss i ett sammanhang mellan olika skeenden.

Matti förklarar att Greta utsätts för ett enormt tryck av sina föräldrar och av massmedia. Greta är dessutom en i raden av unga flickor/kvinnor som lyfts fram av etablissemangen för att driva klimat- och miljöfrågan i FN. Matti menar att hysterin som Greta vill sprida inte är en känsla som är användbar för att lösa problem. Vi behöver istället en sansad och lugn debatt.

Erik tar också upp att i Sverige får man inte dra slutsatser såsom att ökad invandring kan ge ökade problem. Det finns intellektuella fobier som medför att man inte får dra egna slutsatser.

Matti talar om Ylva Johansson och vilket dåligt intryck hon gjorde under utfrågning i EU-parlamentet. Hennes standardkommentar var "I have no comment". Danska parlamentariker uttryckte oro för att hon skulle exportera Sveriges immigrationspolitik. Sverige är tvåa i hela världen när det gäller våldtäkter efter Lesotho.

Ylva Johansson är också ett bevis att staten och kapitalet sitter i samma båt. De talar om hennes resa från vänsterpartiet kommunisterna till socialdemokraterna och hennes man Erik Åsbrink som fått inkomstbringande styrelseuppdrag på en internationell bank.

Matti tar också upp fenomenet med att vissa väljer att ta avstånd från människor som har andra åsikter än en själv och på sätt är personen då känslomässigt närvarande ändå, genom att avståndet hela tiden måste upprätthållas.

För att må bra är det viktigt att bygga äkta relationer med människor.

Vi kan skapa nya sammanhang och vara den rörelse där vi umgås och hittar nya vänner. Att samlas kring vad man är för, istället för vad man är emot. Ett konkret förslag är att ses på en AW (After Work) en gång i månaden.

Matti berättar vidare om sina besök i områden där många invandrare bor och att många skötsamma invandrare  blir utsatta för brott i sina bostadsområden. Fler och fler invandrare röstar på SD av den anledningen och de är förtvivlade. Han berättar att av vänsterfalangen blir dessa kallade "husblattar".

Erik tar upp att det behövs ett alternativ för Sverige. Vi behöver inte sitta fast i PK-träsket utan kan istället träffa riktiga vänner.

Erik och Mattis talar om att när vi kommunicerar på nätet med främmande människor är det väldigt lätt att sätta etiketter på varandra. Ta inte epitet som andra kan ge er personligt utan i de flesta fall handlar det om projektioner där andra överför bilder av sig själva på andra människor. "Den som sa det, han var det" som man brukar säga.

Erik tar även upp att vi behöver samtala mer med varandra. Börja med vad vi har gemensamt och fortsätt sedan med att diskutera med vad som skiljer oss åt, Först då kan vi komma vidare. Tala mer om sak och inte person.

Och slutligen: Erik citerar Barack Obama "Vi är dem som vi har väntat på".

Det är såhär det ser ut när man räddar land. Det är vi som är här som tränar oss både fysiskt och psykiskt på att tänka rätt och att göra rätt. Det är vi som har ett varmt hjärta, kall hjärna och fast hand. Vi har modet, viljan och kapaciteten att vända denna skuta rätt igen.

WEBBUTIK

Välkommen till vår webbutik där du kan handla t-shirts, kepsar, böcker, dekaler m.m.

butik bild

Nyhetsbrev

Var först med att få ta del av våra nyheter – direkt till din epostadress. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev här!

mainlogo

Svensk Webbtelevision

Svensk Webbtelevision är ett medborgarfinansierat initiativ för att skapa medborgarjournalistik som bygger på ideella insatser.

Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen. Den felaktiga eller mörklagda informationen leder till mycket negativa konsekvenser för oss medborgare. Därför är det framförallt inom dessa områden vi arbetar för att komplettera bilden utifrån ett medborgarperspektiv.

Vi vill försvara yttrandefriheten. Vi vill främja upplysning, bildning och publicering av information även när den är obekväm. Därför är vi partipolitiskt och religiöst obundna.

Svensk Webbtelevision stödjer folkligt engagemang, lokal närvaro, medborgarinflytande och på sikt delägarskap. Vi granskar makthavarna - inte medborgarna. Vi är Medborgarnas Media.

Här finns ett anslag om Swebbtv du kan ladda ner och dela.

pdfHämta som utskriftsvänlig PDF

Swebbtv small

GLOBAL COMPACT

pdfHär är Swebbtvs översättning till svenska av FNs migrationsramverk - Global Compact for Migration! (Draft)

Tre Swebbtv-följare har översatt hela det 34-sidiga dokumentet till svenska. Stort tack till översättarna!

En tittare har hittat FNs rapport från år 2000. Här är rapprten som pdf pdfFNs rapport 17 mars 2000 Migration Replacement

 

Global Compact Nej tack

Använd gärna loggan (högerklicka och spara)